Jaka średnia do czerwonego paska? Nie tylko wyniki w nauce decydują o świadectwie z wyróżnieniem

Jaka średnia do czerwonego paska? W tym roku szkolnym, z racji nauki zdalnej, większą szansę mają uczniowie, którzy zwykle mają problem z uzyskaniem wymaganej do świadectwa z wyróżnieniem oceny z zachowania.

Jaka średnia do czerwonego paska? Jeśli komuś niewiele brakuje do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem, ma jeszcze kilka dni na poprawę wyników końcowych. W tym roku szkolnym zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 25 czerwca, jednak wystawienie ocen końcowych ma miejsce nieco wcześniej. W poszczególnych szkołach te terminy mogą się znacznie różnic, jednak w wielu placówkach wystawienie ocen następuje do 15 czerwca. 

Jaka średnia do czerwonego paska?

Jaka średnia do czerwonego paska? Że by otrzymać świadectwo z wyróżnienie, trzeba mieć średnią ocen końcowych przynajmniej 4.75. Nie jest to jednak jedyny warunek świadectwa z paskiem. O tym, czy dany uczeń je otrzyma, zależy też to, w jaki sposób zachowywał się w czasie całego minionego roku szkolnego. Chodzi oczywiście o ocenę z zachowania. To musi być wzorowe lub bardzo dobre. Jeśli będzie gorsze, to nawet jeśli średnia ocen ucznia wyniesie 5,0, nie dostanie świadectwa z wyróżnieniem. Te warunki zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Zobacz wideo Czy lęk przed pająkami jest uzasadniony? Wyjaśniamy [PRACOWNIA BRONKA]

Jaka średnia do czerwonego paska? Od kiedy go dostajemy

Świadectwo z czerwonym paskiem to wyróżnienie dla ucznia, który w danym roku szkolnym miał odpowiednio wysokie oceny i bardzo dobrze lub wzorowo się zachowywał. Świadectwa z czerwonym paskiem nie otrzymują jednak uczniowie klas 1-3, mogą je dostać ci starsi, od czwartej klasy wzwyż.

Jaka średnia do czerwonego paska? Zachowanie też jest ważne

Ten rok szkolny uczniowie w większości spędzili w domach, uczyli się zdalnie. Dla tych, którzy mają problem z dobrym zachowaniem, była to szansa, aby tym razem ocenę za sprawowanie mieć lepszą niż zwykle. 

Więcej o: