Czy religia wlicza się do średniej? Nie można z jej powodu nie zdać do kolejnej klasy

Ocena końcowa z religii lub etyki jest wliczana do średniej ocen ucznia. Stopnie te nie mają jednak wpływu na promocję do kolejnej klasy. Nie wiadomo jednak czy to się nie zmieni, Przemysław Czarnek ma plany dotyczące nauki tych przedmiotów w szkole.

Czy religia wlicza się do średniej? To ważna informacja dla tych, którzy mają jeszcze nadzieję, że uda im się poprawić średnią na koniec roku szkolnego. Mają już niewiele czasu, bo nauczyciele wystawiają już oceny roczne, a zakończenie roku odbędzie się 25 czerwca

Czy religia wlicza się do średniej skoro nie jest obowiązkowa?

Do tej pory uczęszczanie na szkolne lekcje religii nie było obowiązkowe. Uczeń mógł zrezygnować z tego przedmiotu na rzecz etyki lub za zgodą rodziców nie chodzić na jedno i drugie. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki planuje wprowadzić w tym zakresie zmiany

Będziemy chcieli zlikwidować to, co wiele lat temu zostało wprowadzone, czyli możliwość wyboru jednego z trzech wariantów: albo religia, albo etyka, albo nic. To "nic" stało się dość powszechne na przykład w dużych miastach. I właśnie to "nic" służy temu, by odbywały się podobne zbiegowiska, które kompletnie bezrefleksyjnie podchodzą do życia. Nauka albo religii, albo etyki będzie obligatoryjna, by do młodzieży docierał jakikolwiek przekaz o systemie wartości

- powiedział jakiś czas temu Przemysław Czarnek w wywiadzie dla "Gazety Polskiej"

Internetowa Szkoła Rodzenia - nowy projekt serwisuInternetowa Szkoła Rodzenia - nowy projekt serwisu eDziecko.pl

Czy religia wlicza się do średniej? Rozporządzenie Ministra

Wszelkie informacje dotyczące ocen z religii (i etyki) zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Czytamy tam: 

Zobacz wideo Co czyni rekiny tak przerażającymi? Poza szczękami oczywiście [PRACOWNIA BRONKA]
  • Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.
  • Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
  • Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.
  • Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły zgodnie z § 2 ust. 2-4 i § 3 ust. 2 otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.

Religię w szkole czekają zmiany. Minister Czarnek: Będziemy chcieli zlikwidować to, co wiele lat temu zostało wprowadzoneMinister Czarnek chce obowiązku chodzenia na religię lub etykę. "Po to, aby do młodzieży dotarł przekaz o systemie wartości"

Więcej o: