1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Jak napisać usprawiedliwienie za nieobecność dziecka i zwolnienie z zajęć? Usprawiedliwienie powinni mieć nawet pełnoletni uczniowie

Jak napisać usprawiedliwienie za nieobecność dziecka i zwolnienie z zajęć? Każda szkoła ma swoje przepisy. Sprawdzamy, jak powinien wyglądać wzór usprawiedliwienia nieobecności w szkole.

Jak napisać usprawiedliwienie za nieobecność dziecka i zwolnienie z zajęć? Przepisy

Dzieci w Polsce objęte są obowiązkiem szkolnym od 7 do 18 roku życia. To rodzice odpowiadają więc za to, czy dziecko uczęszcza na zajęcia. Gdy tak się nie dzieje, rodzice muszą usprawiedliwić tę nieobecność. Rodzice powinni skontaktować się z wychowawcą klasy i przekazać informację o powodach nieobecności, a także dostarczyć pisemne usprawiedliwienie do szkoły.

Jak napisać usprawiedliwienie za nieobecność dziecka i zwolnienie z zajęć? Każda szkoła ma inne wymagania

Nie ma jednolitych przepisów, które mówią o tym, jak napisać usprawiedliwienie za nieobecność dziecka i zwolnienie z zajęć. Każda szkoła sama reguluję tę kwestię i informuje rodziców, w jakiej formie powinno zostać dostarczone usprawiedliwienie oraz w jakim terminie musi ono wpłynąć do wychowawcy.

Co ważne, szkoła nie może domagać się zwolnienia lekarskiego. Niepełnoletnich uczniów usprawiedliwiają rodzice lub opiekuni prawni. Pełnoletni mogą to zrobić samodzielnie. Ale muszą to zrobić.

Zobacz wideo Jakie są największe problemy polskiego systemu edukacji?

Jak napisać usprawiedliwienie za nieobecność dziecka i zwolnienie z zajęć? Co musi się znaleźć?

Zwolnienie powinno zawierać kilka niezbędnych elementów. Musi pojawić się w nim miejsce, data, podpis rodzica. A przede wszystkim powody, dla których dziecko opuszcza zajęcia. Niektóre szkoły udostępniają szablon rodzicom, aby wszystkie zwolnienia wyglądały podobnie. Nie jest to jednak konieczne. Usprawiedliwienie można przygotować samodzielnie.

Oto przykładowy wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia:

                                                       USPRAWIEDLIWIENIE

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/syna ................................, uczennicy/ucznia klasy ................ w dniu/dniach ..................................... z powodu ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

        miejscowość i data                                                             czytelny podpis rodzica