Nowe wytyczne ministra edukacji. Bez kartkówek i odpytywania do końca roku szkolnego?

Uczniowie wracają do szkół. 31 maja wszystkie klasy zasiądą w szkolnych ławach. MEiN przygotowało harmonogram i rekomendacje działań dla kuratorów oświaty. Dokument to zbiór porad i wskazówek, które mają ułatwić organizację pracy szkołom. Mają też odpowiadać na potrzeby uczniów i zapewnić wsparcie dla kadry pedagogicznej.

Nowe wytyczne ministra edukacji. Skąd ten pomysł?

Jak informuje ministerstwo, nowe wytyczne ministra edukacji  zostały przygotowane, aby pomóc nauczycielom oraz dyrektorom szkól w organizacji zajęć stacjonarnych po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Ich celem jest także wsparcie kadry pedagogicznej w jak najlepszym rozpoznaniu potrzeb dzieci i młodzieży, a tym samym ułatwienie im adaptacji w przestrzeni szkolnej i w grupie rówieśniczej

- podaje resort.

Nowe wytyczne ministra edukacji. Podział

Poradnik podzielono na kilka części:

  • rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół,
  • działania skierowane do uczniów,
  • wymagania w zakresie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz
  • ustalenia dla kuratorów oświaty.
Zobacz wideo Powrót do nauki stacjonarnej? Minister edukacji: "Śmierć jest gorsza niż negatywne skutki nauki zdalnej"
Aby wesprzeć uczniów w powrocie do zajęć stacjonarnych, zaleciliśmy przede wszystkim zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno- wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i promującymi zdrowie. Zwróciliśmy uwagę na konieczność podjęcia pracy nad eliminowaniem w środowisku lęku oraz poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej

- czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie gov.pl

Nowe wytyczne ministra edukacji. Zalecenia dla kadry pedagogicznej

Ministerstwo edukacji w rekomendacjach dla kadry pedagogicznej sugeruje zorganizowanie spotkania kadry w celu ustalenia wspólnych działań skierowanych do uczniów i rodziców. Mają one na celu rozpoznanie problemów w sferze emocjonalnej, fizycznej oraz społecznej dla konkretnych oddziałów.

MEiN uważa, że uczniowie powinni być pod specjalną ochroną. Na wprowadzanie nowych treści z podstawy programowej będzie jeszcze czas. Dodatkowo przedstawiciele resortu oświaty zalecają, aby umożliwiać poprawę sprawdzianów z przedmiotów, które w danej klasie się kończą i rezygnacje z kartkówek czy niezapowiadanego odpytywania uczniów podczas lekcji. Resort sugeruje też ograniczenie liczby kartkówek do maksymalnie trzech w tygodniu z różnych przedmiotów.

Szczegółowe wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów znajdziemy TU.

Więcej o: