1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów. Będą integracje w klasach i opieka psychologa

Uczniowie wracają do szkół. 31 maja wszystkie klasy zasiądą w szkolnych ławach. MEiN przygotowało harmonogram i rekomendacje działań dla kuratorów oświaty. Dokument to zbiór porad i wskazówek, które mają ułatwić organizację pracy szkołom. Mają też odpowiadać na potrzeby uczniów.

Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów. Wsparcie uczniów i rodziców

Uczniowie i ich rodzice bardzo obawiają się powrotu dzieci do szkół. Po tylu miesiącach nauki zdalnej powrót do szkolnej rzeczywistości może być stresogenny i źle wpłynąć na rozwój szczególnie młodszych dzieci.

Aby wesprzeć uczniów w powrocie do zajęć stacjonarnych, zaleciliśmy przede wszystkim zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno- wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i promującymi zdrowie. Zwróciliśmy uwagę na konieczność podjęcia pracy nad eliminowaniem w środowisku lęku oraz poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej

- czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie gov.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji w maju 2021 zobowiązał się do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników kuratoriów i ośrodków doskonalenia nauczycieli z zakresu identyfikacji ucznia w sytuacji kryzysowej i z diagnozy zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne.

Przeszkoleni pracownicy ODN zrealizują do 11 czerwca br. takie szkolenia dla wychowawców klas i pedagogów szkolnych

- brzmi stanowisko MEiN.

Zobacz wideo Powrót do nauki stacjonarnej? Minister edukacji: "Śmierć jest gorsza niż negatywne skutki nauki zdalnej"

Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i powrót do normalności

To nie koniec. Ponadto  poradnie psychologiczno-pedagogiczne przygotują programy zajęć integracyjnych dla uczniów. Odbędą się także warsztaty dla rodziców uczniów, którzy w wyjątkowo ciężki sposób doświadczają powrotu do szkolnej rzeczywistości.

Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów zwierają także szczegółowy plan działań na kolejne miesiące – czyli już na wrzesień.

Celem tych działań jest wsparcie środowiska szkolnego w powrocie do normalności. Zależy nam, aby dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie byli świadomi, że mogą liczyć na pomoc ze strony nadzoru pedagogicznego

- czytamy na stronie gov.pl.

Szczegółowe wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów znajdziemy TU.