Czerwony pasek - jaka średnia? Aby dostać wyróżnienie, trzeba się postarać o coś więcej niż tylko oceny

Zakończenie roku szkolnego już niedługo. Zostały już tylko cztery tygodnie nauki. Wiele osób zastanawia się więc, czy mają szansę na czerwony pasek. Jaka średnia jest konieczna? Sprawdzamy kryteria, które obowiązują przy przyznaniu czerwonego paska.

Czerwony pasek - jaka średnia? Dopiero od 4 klasy

Czerwony pasek - jaka średnia? To jedno z pytań, które w ostatnim czasie często zadają sobie rodzice i dzieci. Przypomnijmy, że wystawianie ocen trwa.

Nauczyciele mają czas na wystawienie ocen rocznych i poinformowanie o nich:

  • do 24 maja 2021 wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych;
  • do 2 czerwca 2021 wystawienie przewidywanych pozostałych ocen rocznych;
  • do 15 czerwca 2021 wystawienie ocen rocznych.

Rady klasyfikacyjne powinny odbywać się w okolicach 17 czerwca. Zakończenie roku i oficjalne rozpoczęcie wakacji odbywa się bowiem 25 czerwca.

Czerwony pasek można otrzymać na świadectwie dopiero na zakończenie klasy czwartej. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Liczą się nie tylko oceny.

Zobacz wideo Powrót do nauki stacjonarnej? Minister edukacji: "Śmierć jest gorsza niż negatywne skutki nauki zdalnej"

Czerwony pasek - jaka średnia? Warunki

Kryteria i średnia na świadectwie z czerwonym paskiem są jasne.  Aby uzyskać na świadectwie w szkole podstawowej czy liceum czerwony pasek, średnia arytmetyczna ocen musi wynosić minimum 4,75.

Ale nie tylko oceny mają wpływ na czerwony pasek. Wyróżnienie na świadectwie mogą dostać uczniowie, którzy otrzymali oceną z zachowania przynajmniej bardzo dobrą. Warunki otrzymania świadectwa z czerwonym paskiem reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Wielu uczniów zastanawia się też, czy mogą mieć na świadectwie ocenę dostateczną i i tak otrzymają czerwony pasek, o ile spełnią inne warunki. Okazuje się, że tak. Nie ma żadnego zapisu, który mówiłby o tym, że uczeń, którego średnia wynosi przynajmniej 4,75, ma ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania, a który ma trójkę z jakiegoś przedmiotu, nie może dostać paska na świadectwie.

Więcej o: