Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów. MEiN zaleca rezygnację z niezapowiedzianych kartkówek i częstsze wycieczki

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz kadry pedagogicznej. Mają ułatwić dzieciom i młodzieży adaptację w szkolnej przestrzeni po pandemii.

Miesiące edukacji zdalnej odbiły się zarówno na wiedzy uczniów, jak i ich stanie psychicznym. Ministerstwo Edukacji i Nauki uwzględniło trudną sytuację, w której się znaleźli. Opracowało wytyczne, aby pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w organizacji zajęć stacjonarnych od września. Ich celem ma być wsparcie kadry pedagogicznej w możliwie najlepszym rozpoznaniu potrzeb dzieci i młodzieży, a tym samym ułatwienie im adaptacji w przestrzeni szkolnej i w grupie rówieśniczej.

Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów

Wytyczne podzielono na klika części, wśród których można wymienić działania skierowane do uczniów, rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół, zagadnienia dotyczące współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami, wymagania w zakresie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalenia dla kuratorów oświaty.

Jedynie 18 proc. Polaków zamierza szczepić dzieci przeciwko Covid-19. Najbardziej boją się dwóch kwestii.Jedynie 18 proc. Polaków zamierza szczepić dzieci przeciwko COVID-19. Najbardziej boją się dwóch kwestii

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk mówi o swoich dolegliwościach w ciąży

W rekomendacjach dla kadry pedagogiczne MEiN zaleca zorganizowanie spotkań kadr, na których ustalono by wspólne działania skierowane do uczniów i rodziców. Ich celem byłoby rozpoznanie ewentualnych problemów w sferze emocjonalnej, fizycznej i społecznej w  konkretnych klasach. Resort zalecił skupienie się na indywidualnych potrzebach zarówno edukacyjnych (trudności w przyswajaniu materiału, brak umiejętności i zaległości z konkretnych przedmiotów powstałe podczas nauki zdalnej), jak i tych w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Resort oświaty zalecił również, aby placówki w roku szkolnym 2021/2020 ograniczyć wprowadzenie nowych treści z podstawy programowej w przypadku zajęć edukacyjnych. Rekomendowano sprawdzanie wiedzy uczniów przez takie działania jak organizacje poprawkowych sprawdzianów z przedmiotów kończących się w danej klasie, czy przeprowadzanie testów diagnostycznych, które nie będą podlegać ocenie. MEiN zaleciło również rezygnację z przeprowadzenia niezapowiedzianych kartkówek i ograniczenie liczby karkówek do maksymalnie trzech w tygodniu z różnych przedmiotów. Resort sugerował, aby uczniowie klas ósmych do czasu egzaminu byli zwolnieni z prac domowych. Polecono natomiast podejmowanie działań, które zintegrowałby zespół klasowych, takich jak organizowanie częstszych wycieczek, czy obchody urodzin.

Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2021?Od kiedy oceny proponowane 2021? Nauczyciele mają na nie już niewiele czasu

Więcej o: