Nowe wytyczne ministra edukacji dotyczące działań skierowanych do uczniów. Koniec z niezapowiedzianymi kartkówkami i pracą domową?

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowywało wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół. Ich celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w przejściu na edukację stacjonarną po pandemii.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki wytyczne zostały przygotowane, aby pomóc nauczycielom oraz dyrektorom szkól w organizacji zajęć stacjonarnych po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Ich celem jest także wsparcie kadry pedagogicznej w jak najlepszym rozpoznaniu potrzeb dzieci i młodzieży, a tym samym ułatwienie im adaptacji w przestrzeni szkolnej i w grupie rówieśniczej

- podaje resort.

Nowe wytyczne ministra edukacji

Materiał podzielono na kilka części: rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół, działania skierowane do uczniów, wymagania w zakresie poradni psychologiczno-pedagogicznej, współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz ustalenia dla kuratorów oświaty.

Resort oświaty w rekomendacjach dla kadry pedagogicznej zaleca zorganizowanie spotkania kadry w celu ustalenia wspólnych działań skierowanych do uczniów i rodziców. Mają one na celu rozpoznanie problemów w sferze emocjonalnej, fizycznej oraz społecznej dla konkretnych oddziałów.

Matura. Błąd dyrekcji szkoły w SkawinieMatura. Przez pomyłkę szkoły uczniowie przyszli na egzamin po czasie. Dyrekcja: Ludzki błąd

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk mówi o swoich dolegliwościach w ciąży

Wśród działań skierowanych do uczniów zaleca rozpoznanie ich indywidualnych potrzeb w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, a także potrzeb edukacyjnych, trudności w przyswajaniu wiedzy i braku umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie edukacji zdalnej. Zaleca dostosowanie tematyki zajęć z wychowawczą do potrzeb dzieci i młodzieży i w razie potrzeby modyfikację realizowanego programu nauczania, metod i form pracy.

MEiN rekomenduje też ograniczenie wprowadzania nowych treści z podstawy programowej w przypadku zajęć edukacyjnych, które będą prowadzone w roku szkolnym 2021/2022. Zaleca także umożliwienie uczniom weryfikowanie ich wiedzy m.in. poprzez organizację poprawkowych sprawdzianów z przedmiotów kończących się w danej klasie, robienie testów diagnostycznych (które nie będą oceniane), rezygnowanie z przeprowadzenia niezapowiedzianych kartkówek i ograniczenia liczby kartkówek do maksymalnie trzech w tygodniu z różnych przedmiotów. Zaleca też zrezygnowanie z zadawania tzw. prac domowych uczniom z klas ósmych do czasu egzaminów.

W kwestii rozwijania relacji interpersonalnych resort rekomenduje częste kontakty i rozmowy nauczycieli z uczniami oraz uczniów z uczniami. Proponuje wprowadzenie 15 minut podczas lekcji na integrację oddziału klasowego. Wsparciem mają zostać objęte osoby wycofane i nieśmiałe, a każda aktywność i zaangażowanie ma zostać docenione. Ponadto poleca podejmowanie działań integrujących zespół klasowy, takich jak obchody urodzin czy organizowanie częstych wyjść dla uczniów.

Lekcja w szkole - zdjęcie ilustracyjneCzy nauczyciel może sprawdzić zeszyt? "Każdy chętny będzie mógł zgłosić chęć poprawy stopni"

Więcej o: