Kiedy wracamy do szkoły 2021? Placówki mają przestrzegać zasad. Są wytyczne MEN

Kiedy wracamy do szkoły 2021? Już wkrótce wszyscy uczniowie zakończą edukację zdalną i wrócą do placówek na tradycyjne lekcje. MEiN, MZ i GIS przygotowały na powrót uczniów wytyczne dla szkół.

Kiedy wracamy do szkoły 2021? 28 kwietnia ogłoszono decyzję o stopniowym łagodzeniu restrykcji, także tych, dotyczących szkolnictwa. W pierwszej kolejności we wtorek 4 maja do nauki stacjonarnej wróciły dzieci z klas 1-3. Od poniedziałku do 17 maja do szkół wrócą uczniowie klas 4-8 oraz szkół średnich, choć na początku będą uczyć się w trybie hybrydowym. Nauka w trybie stacjonarnym dla wszystkich zostanie wprowadzona w poniedziałek 31 maja. Uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkół będą jednak musieli dostosować się do wytycznych. 

Kiedy wracamy do szkoły 2021? Są już wytyczne dla szkół 

Jak informuje MEN na gov.pl: Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

  • organizacja zajęć w szkole, 
  • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 
  • gastronomia, 
  • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

Wytyczne dla szkół są dostępne w załączniku na stronie rządowej

Kiedy wracamy do szkoły 2021? Uczniowie pracownicy szkół będą przestrzegać zasad

Do najważniejszych ogólnych zasad należą:

  • Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra;
  • Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
  • Higiena -  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Maseczka w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
  • Wietrzenie przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.
Zobacz wideo Pandemia uderza w młodych. Psychiatra: Narastają w nich trudne emocje
Więcej o: