1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Matura polski 2021 - jak wyglądał egzamin? [ARKUSZ CKE i ODPOWIEDZI]

We wtorek 4 maja o godzinie 9.00 rozpoczęła się matura z języka polskiego. Napisało ją ponad 270 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Jak wyglądał arkusz maturalny? CKE udostępniło go na swojej stronie internetowej, a my przedstawiamy odpowiedzi i przykładowy konspekt do wypracowań.

Arkusz egzaminacyjny pojawił się na stronie CKE. Tak jak w ubiegłych latach składał się z dwóch części: testowej oraz wypracowania. W tym roku pojawił się jeden temat dodatkowy rozprawki, czyli w sumie do wyboru były trzy tematy wypracowania. Pierwszy nawiązywał do "Lalki" Bolesława Prusa, drugi do "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta, a trzeci do wiersza "Strych" Beaty Obertyńskiej. 

Jak wyglądała pierwsza część egzaminu maturalnego? Arkusz i odpowiedzi 

W pierwszej części egzaminu maturzyści musieli zapoznać się z fragmentami tekstów i odpowiedzieć na pytania, które dotyczyły ich treści. 

Arkusz matura CKE 2021Arkusz matura CKE 2021 CKE/ screenshoot

Matura 2021 polski odpowiedziMatura 2021 polski odpowiedzi CKE/ Screenshoot

Odpowiedzi do zadania nr 1:

1. P

2. P

3. F

Przykładowa odpowiedź do zadania nr 2:

Postawa neutralna: Moda językowa jest zjawiskiem naturalnym, popartym względami gramatycznymi i emocjonalnymi, z czasem utrwala się na stałe w języku.

Argument: Utrwalone z czasem nowinki potoczne nie są potępiane nawet przez poradnie językowe.

Matura polski 2021 odpowiedziMatura polski 2021 odpowiedzi CKE/ screenshoot

Przykładowa odpowiedź do zadania nr 3:

Przyczyna 1. Do nowinek zachęca sama polska gramatyka (przymiotniki dają podstawę przysłówkom, znaczenia dosłowne mają zwykle swoją parę metaforyczną itd.)

Przyczyna 2. Użytkownicy języka chcą dać upust własnym emocjom, zmęczeniu tempem życia, poprzez język

Przykładowa odpowiedź do zadania nr 4:

Te określenia można uznać za hiperbole, ponieważ ich podstawą stał się język potoczny, przekraczający granicę komunikacji, używany często nieostrożnie, spontanicznie.

Przykładowa odpowiedź do zadania nr 5:

Styl naukowy: np. przysłówkowe warianty, komunikatywność przekazu, emocjonalizacja języka.

Styl potoczny: np.wyraz modny, wyraz natręt, językowe nowinki.

Matura polski 2021 odpowiedziMatura polski 2021 odpowiedzi CKE/ screenshot

Matura polski 2021 odpowiedziMatura polski 2021 odpowiedzi CKE/ screenshot

Przykładowa odpowiedź do zadania nr 6:

Człowiek obdarzony zmysłem komizmu potrafi spojrzeć na swoje słabości z uśmiechem, a dzięki humorowi łatwiej radzi sobie z najtrudniejszymi sytuacjami.

Przykładowa odpowiedź do zadania nr 7:

W szczególnie trudnych sytuacjach ludzie wypracowują nowe, specyficzne poczucie humoru, ukazują zabawne elementy, np. wojny.

Odpowiedź do zadania nr 8:

1. P

2. P

3. F

Matura polski 2021 odpowiedziMatura polski 2021 odpowiedzi CKE/ screenshoot

Odpowiedź do zadania nr 9.1.

Aleksander Fredro, "Zemsta"

Przykładowa odpowiedź do 9.2.:

Papkin nie przyjmuje humorystycznej postawy wobec życia, ponieważ zgodnie z artykułem taka postawa wyklucza przewidywanie najgorszego, a człowiek obdarzony humorem dopuszcza jakiekolwiek jasne myśli. Natomiast Papkin bardzo szybko wyszedł z założenia, że w domu Milczków został śmiertelnie otruty winem. Nie widząc żadnej nadziei na poprawę swojej sytuacji, zaczął spisywać testament.

Matura z polskiego 2021 odpowiedziMatura z polskiego 2021 odpowiedzi CKE/ screenshot

Odpowiedź do zadania 10.1. 1.:

Funkcja: Wzmocnienie założenia głównego artykułu (tezy)

Odpowiedź do zadania 10.1.1.:

Sformułowanie: To paradoksalne, ale [sytuacje represyjne wytwarzają także w społeczeństwie i narodzie specyficzne poczucie humoru].

Odpowiedź do zadania 10.2:

D.

Przykładowa odpowiedź do zadania 11:

Ludzie o takiej postawie wobec życia nie mają nadmiernie wygórowanych wymagań wobec innych i świata, nie mają także skłonności do tego, by wszystko odbierać pesymistycznie i zamartwiać się bez istotnej przyczyny.

matura polski 2021 odpowiedzimatura polski 2021 odpowiedzi CKE/ screenshot

Przykładowa odpowiedź do zadania nr 12:

Bohdan Dziemidok w swoim tekście "O komizmie" analizuje postawę ludzi obdarzonych zmysłem komizmu. Stwierdza, że osoby, które przyjmują humorystyczną postawę wobec życia, unikają pesymistycznego widzenia świata, potrafią zdystansować się wobec trudnych sytuacji, innych ludzi, a przede wszystkim wobec samych siebie.  Autor dochodzi do wniosku, że ludziom obdarzonym zmysłem komizmu znacznie łatwiej się żyje, a humor pomagał przetrwać nawet najtrudniejsze okresy w dziejach.

Matura polski 2021. Część druga - przykładowy konspekt

Matura polski 2021 odpowiedzi CKEMatura polski 2021 odpowiedzi CKE CKE/ screenshot

Matura polski 2021 odpowiedziMatura polski 2021 odpowiedzi CKE screenshot

Temat 1. Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? - przykładowy konspekt rozprawki

1. Wstęp: Ambicja jako naturalna cecha większości ludzi, wpisana w ludzką naturę;

Teza: Bycie ambitnym jest czynnikiem znacząco ułatwiającym dojście do sukcesu

2. Część argumentacyjna "Lalka", B. Prus

a) [Argument i przykłady na podstawie fragmentu]

 • Ambicja sprawia, że człowiek wytycza sobie nowe cele i chce dążyć do ich realizacji pomimo trudności
 • Wokulski już we wczesnej młodości interesował się nauką, dlatego też uczył się pilnie, równocześnie pracując, nie zważał na zmęczenie i sprzeciw ojca, który nie rozumiał jego ambicji, bezskutecznie walczył o przywrócenie rodzinie szlachectwa;
 • młody Stanisław stworzył własną maszynę i podjął studia wyższe w Szkole Głównej
 • studia przerwał tylko i wyłącznie z własnej woli, wybierając interes patriotyczny (wziął udział w postaniu styczniowym)

b) [Argument i przykłady na podstawie całej lektury]

 • Niestety nawet ambicja nie pomoże w osiągnięciu celu, jeżeli wystąpią czynniki niezależne od człowieka;
 • Wokulski założył, że musi się wzbogacić, by móc zaimponować Izabeli, w związku z czym wyjechał na rok i powiększył swój majątek dziesięciokrotnie;
 • mężczyzna przyjął, że powinien zyskać aprobatę arystokratów, żeby ukochana go szanowała, dzięki temu zaskarbił sobie przyjaźń Ochockiego i prezesowej Zasławskiej, z sukcesem założył z arystokratami spółkę do handlu z Rosją;
 • bohater podziwiał znajomość nowożytnych języków u swojej ukochanej, postąpił ambitnie, cierpliwie ucząc się języka angielskiego, co ostatecznie pomogło mu w ocenie jej fałszu i perfidii (finalnie dzięki temu Wokulski zerwał zaręczyny z Izabelą) - Jednak: Wokulski nigdy nie pokonał tzw. resztek feudalizmu, prawideł społecznych i mentalnych, a także arystokratycznych konwenansów, wskutek czego w wyższych sferach wciąż nim gardzono i ironicznie nazywano go "kupcem";
 • arystokraci doceniali przede wszystkim pieniądze Stanisława, ale nigdy nie uznali go jako godnego samych siebie;
 • ambicja Wokulskiego ostatecznie nie przemówiła do Izabeli, która jego pomoc finansową traktowała jako przejaw upokarzania jej osoby;
 • kobieta nie rozumiała ofiary patriotycznej bohatera, jego dłonie odmrożone w trakcie zesłania na Syberii odbierała jako dłonie kupca, zaniedbane i zniszczone pracą i skrycie wciąż nazywała go "kupcem";
 • zlekceważyła pozycję Stanisława jako przedsiębiorcy, kapitalisty i człowieka czynu, gardziła nim nawet po zaręczynach, nie doceniając również jego aspiracji naukowych.

c) [Argumenty i przykłady na podstawie innych lektur]

"Makbet", W. Szekspir:

 • Ambicja wręcz determinuje postępowanie człowieka, nie tylko na drodze do szlachetnego celu;
 • bohater tytułowy dramatu miał wielką ambicję i nie czuł się człowiekiem spełnionym nawet po awansie na tana Kawdoru;
 • przepowiednia wiedźm rozbudziła w Makbecie żądzę władzy i spotęgowała jego ambicję;
 • bohater założył sobie, że musi zostać królem, wobec czego podjął w porozumieniu z żoną decyzję o zabiciu króla Dunkana, swojego seniora, krewnego i gościa;
 • na drodze do upragnionej władzy Makbet zabił jeszcze kilka osób, w tym swojego przyjaciela Banka;
 • ostatecznie osiągnął cel, ale ogromnym kosztem moralnym, niszcząc wszelkie zasady, w wyniku czego stracił poczucie sensu życia.

3. Podsumowanie i wnioski

 • Ambicja zdecydowanie stanowi czynnik ułatwiający osiągnięcie celu, nie jest natomiast bezpośrednim czynnikiem sprawczym i w niektórych sytuacjach bycie ambitnym nie wystarcza, by dojść do sukcesu;
 • tylko umiarkowana ambicja jest zjawiskiem pozytywnym, niezdrowa i niepohamowana ambicja prowadzi zwykle do nieszczęścia.

Matura polski 2021 odpowiedziMatura polski 2021 odpowiedzi CKE screenshot

Matura polski 2021 odpowiedziMatura polski 2021 odpowiedzi CKE screenshot

Temat 2. Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? - przykładowy konspekt rozprawki

1. Wstęp: Miasto, centrum cywilizacyjne; od starożytności aż do dziś najpopularniejszy kierunek migracji;

Teza: Miasto może być zarówno przyjaznym, jak i wrogim miejscem dla człowieka.

2. Część argumentacyjna, "Ziemia obiecana", Wł. Reymont

a) [Argument i przykłady na podstawie fragmentu]

 • Miasto może być ośrodkiem wyzysku kapitalistycznego i wrogiem dla natury;
 • miasto stało się szansą dla kapitalistów i ludzi przedsiębiorczych, ale nie dla przeciętnych ludzi, ofiar wyzysku;
 • stało się kombinatem, miejscem nieuczciwych interesów i zmagań finansowych - dla ubogich ludzi miasto pozostawało miejscem nieprzyjaznym, skomplikowaną machiną, w której wciąż wygrywają najzamożniejsi, molochem powodującym zjawisko samotności w tłumie;
 • Łódź w istocie nie dla wszystkich okazała się ziemią obiecaną, bardzo trudno było w tym mieście przezwyciężyć konkurencję i odnieść realny sukces.

b) [Argument i przykłady na podstawie innych tekstów]

*"Zbrodnia i kara", F. Dostojewski:

 • Duże ośrodki miejskie swoim ogromem i anonimowością często przytłaczają jednostki szczególnie wrażliwe;
 • Rodion Raskolnikow rozważał na temat szarych, przytłaczających ulic Petersburga;
 • miał swoje przemyślenia dotyczące ogromnych kontrastów społecznych, pokrzywdzenia i niesprawiedliwości, które odczuwali ubodzy w tym mieście;
 • na tej podstawie między innymi zmagający się z biedą student podjął decyzję o zamordowaniu lichwiarki Alony; miasto oddziaływało niekorzystnie na jego psychikę.

* "Lalka", B. Prus

 • Zwłaszcza stolice zachodnich państw mogą imponować i w związku z tym korzystnie stymulować, pobudzać do rozwoju;
 • Paryż zachwycił Wokulskiego swoim logicznym układem, uwzględniającym osobną przestrzeń rozrywkową i tę przeznaczoną na pracę;
 • Stanisław podziwiał m.in. paryski system segregacji śmieci;
 • w stolicy Francji odnalazł mnóstwo ludzi czynu, ludzi z pomysłami, przede wszystkim prof. Geista, których nie obserwował w Warszawie;
 • bohaterowi imponowała kapitalistyczna odsłona metropolii, podczas gdy w Warszawie wciąż kapitalizm nie miał racji bytu.

3. Podsumowanie:

 • Miasto może być przestrzenią tak przyjazną, jak i wrogą, wiele zależy od okoliczności i samego człowieka;
 • zwykle jednostki silne, pomysłowe i ambitne czują się dobrze w ośrodkach miejskich;
 • jednocześnie otoczenie miejskie, panująca w mieście ogromna konkurencja na rynku pracy i atmosfera anonimowości mogą wpływać na niektórych ludzi nawet depresyjnie, budząc poczucie osamotnienia i wykluczenia.

Matura polski 2021 odpowiedziMatura polski 2021 odpowiedzi CKE/ screenshot

Teza interpretacyjna: Utwór opowiada o skarbcu wspomnień, jaki stanowi ludzka pamięć

Przykładowa analiza tekstu:

 • podmiot nie ujawnia się (liryka pośrednia), przyjmuje rolę mentora;
 • w wierszu nie ma określonego adresata lirycznego;
 • kluczowa jest rozbudowana metafora strychu jako miejsca nieprzyjaznego, chłodnego i ciemnego, gdzie tylko miejscami wpadają promienie słoneczne, gdzie zalegają rozmaite przedmioty, zazwyczaj zbędne.

Podsumowanie:

Natura ludzka ma to do siebie, że człowiek chętnie rozpamiętuje wydarzenia pozostawiające ślad emocjonalny, nawet ten negatywny. Ludzie wracają więc wspomnieniami do krzywd, nadziei, zapałów, małych sukcesów – wszystkiego, co zaznaczyło się szczególnie w ich pamięci.