1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

CKE matura 2017. Przypominamy arkusze i wyniki

Matura 2021 to druga matura, którą uczniowie zdają w trudnych, pandemicznych warunkach. Przez niemal półtora roku nie chodzili do szkół i samodzielnie musieli przyswoić dużą część materiału. Do ostatnich powtórek przydadzą się więc arkusze z matury, które publikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Poniżej znajdziecie arkusze CKE matura 2017.

CKE matura 2017. Arkusze maturalne

Centralna Komisja Egzaminacyjna jest najlepszym źródłem wiedzy, jeśli chodzi o egzaminy maturalne. Dotyczy się to zarówno kwestii informacyjnych, jak i pobrania arkuszy z ubiegłorocznych matur. Jeśli szukacie arkuszy CKE matura 2017, to znajdziecie je do pobrania tu:

Język polski

poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Więcej arkuszy znajduje się TU.

Zobacz wideo Matura w czasie pandemii. Szkoły są przygotowane?

CKE matura 2017. Wyniki

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2017 roku została opublikowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju i czerwcu 2017 roku przystąpiło 259 037 absolwentów szkół ponad gimnazjalnych. Do egzaminów poprawkowych przystąpiło 47 897 absolwentów. Poprawkę pisały osoby, które nie przystąpiły w ogóle do egzaminu lub nie zdały jednego z przedmiotów w części ustnej albo w części pisemnej.

Maturę 2017 według danych CKE zdało w pierwszym terminie 84,5 proc. maturzystów. Jak łatwo policzyć, nie zdało jej 15,5 proc. osób. Najwyższą zdawalnością cieszyły się egzaminy z języka białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Zdawalność wyniosła tu 100 proc.

Na drugim miejscu znalazł się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym – zdało go 98 proc. osób. Taki sam wynik zdawalności był na maturze z języka włoskiego i francuskiego. Na trzecim miejscu znalazła się matura z języka niemieckiego.