CKE matura 2017. Przypominamy arkusze i wyniki

Matura 2021 to druga matura, którą uczniowie zdają w trudnych, pandemicznych warunkach. Przez niemal półtora roku nie chodzili do szkół i samodzielnie musieli przyswoić dużą część materiału. Do ostatnich powtórek przydadzą się więc arkusze z matury, które publikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Poniżej znajdziecie arkusze CKE matura 2017.

CKE matura 2017. Arkusze maturalne

Centralna Komisja Egzaminacyjna jest najlepszym źródłem wiedzy, jeśli chodzi o egzaminy maturalne. Dotyczy się to zarówno kwestii informacyjnych, jak i pobrania arkuszy z ubiegłorocznych matur. Jeśli szukacie arkuszy CKE matura 2017, to znajdziecie je do pobrania tu:

Język polski

poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Więcej arkuszy znajduje się TU.

Zobacz wideo Matura w czasie pandemii. Szkoły są przygotowane?

CKE matura 2017. Wyniki

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2017 roku została opublikowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju i czerwcu 2017 roku przystąpiło 259 037 absolwentów szkół ponad gimnazjalnych. Do egzaminów poprawkowych przystąpiło 47 897 absolwentów. Poprawkę pisały osoby, które nie przystąpiły w ogóle do egzaminu lub nie zdały jednego z przedmiotów w części ustnej albo w części pisemnej.

Maturę 2017 według danych CKE zdało w pierwszym terminie 84,5 proc. maturzystów. Jak łatwo policzyć, nie zdało jej 15,5 proc. osób. Najwyższą zdawalnością cieszyły się egzaminy z języka białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Zdawalność wyniosła tu 100 proc.

Na drugim miejscu znalazł się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym – zdało go 98 proc. osób. Taki sam wynik zdawalności był na maturze z języka włoskiego i francuskiego. Na trzecim miejscu znalazła się matura z języka niemieckiego.

Więcej o: