Matura 2020 matematyka [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]

Matura 2021 z matematyki już 5 maja. Na początek maturzyści zmierzą się z poziomem podstawowym. 11 maja natomiast rozwiążą testy z poziomu rozszerzonego. A co było w ubiegłym roku na maturze? Przypominamy matura 2020 matematyka odpowiedzi.

Matura 2020 matematyka odpowiedzi  - poziom podstawowy i rozszerzony

Zasady obowiązujące na maturze 2021 nie zmieniły się w ostatnich latach. Maturzyści, którzy przystąpili do matury 2020 mogli zdawać maturę z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Zeszłoroczna matura podobnie jak tegoroczna była pisana w rygorze sanitarnym i z koniecznością przestrzegania obostrzeń. Przypominamy w ramach maturalnej powtórki arkusze maturalne i odpowiedzi do matury 2020 matematyka.

Arkusz matury 2020 z matematyki na poziomie podstawowym znajdziemy TU.

Odpowiedzi do matury 2020 z matematyki na poziomie podstawowym znajdziemy TU.

Arkusz matury 2020 z matematyki na poziomie rozszerzonym znajdziemy TU.

Odpowiedzi do matury 2020 z matematyki na poziomie rozszerzonym znajdziemy TU.

Zobacz wideo Matura 2021 - zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii koronawirusa

Matura 2020 matematyka odpowiedzi. Co było najtrudniejsze na maturze?

W sprawozdaniu CKE za rok 2020 czytamy, że na maturze z matematyki na poziomie podstawowym najtrudniejsze były:

  • zadanie 29 dotyczące planimetria. Zdający miał za zadanie rozpoznać trójkąty podobne i wykorzystać (także w kontekstach praktycznych) cechy podobieństwa trójkątów – poziom wykonania zadania 19 proc.
  • zadanie 28 dotyczące wyrażeń algebraicznych. Zdający powinien użyć wzorów skróconego mnożenia – zadanie wykonało tylko 20 proc. osób
  • zadanie 34 dotyczące stereometrii i trygonometrii. Zdający powinien rozpoznać w graniastosłupach i ostrosłupach kąt między odcinkami i płaszczyznami (między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), obliczyć miary tych kątów;. dodatkowo zdający powinien wykorzystać definicje i wyznaczyć wartości funkcji sinus, cosinus i tangens – zadanie wykonało poprawnie 21 proc. zdających
  • zadanie 32 dotyczące geometrii na płaszczyźnie kartezjańskiej. Zdający miał za zadanie wyznaczyć równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci kierunkowej i przechodzi przez dany punkt – wykonało to tylko 22 proc. maturzystów.

A co było najtrudniejsze na maturze rozszerzonej? Można sprawdzić TU.

Więcej o: