Matura 2020 polski [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]

Matury 2021 rozpoczynają się już 4 maja. Maturzyści dostaną arkusze od razu po majówce. Pierwszym egzaminem jest oczywiście matura z języka polskiego. Co było na maturze w ubiegłym roku? Przypominamy matura 2020 polski odpowiedzi.

Matura 2020 polski odpowiedzi - poziom podstawowy i poziom rozszerzony

Maturzyści, którzy przystąpili do matury 2020 mogli zdawać maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Arkusz matury 2020 z języka polskiego na poziomie podstawowym znajdziemy TU.

Odpowiedzi do matury 2020 z języka polskiego na poziomie podstawowym znajdziemy TU.

Arkusz matury 2020 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym znajdziemy TU.

Odpowiedzi do matury 2020 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym znajdziemy TU.

Matura 2020 polski odpowiedzi. Co było na maturze podstawowej?

Podczas ubiegłorocznego egzaminu maturalnego maturzyści na poziomie podstawowym zmierzyli się z trzema fragmentami tekstów do analizy. Były to:

  • Tadeusz Pszczołowski, Umiejętność przekonywania i dyskusji
  • Adam Mickiewicz, Prawda! – rzekli – jakby z książki czyta
  • Józef Tischner, Wędrówki w krainę filozofów

Co warte uwagi, autor drugiego utworu nie był znany. Jedno z pytań dotyczy właśnie wskazania autora dzieła.

Dodatkowo maturzyści musieli napisać wypracowanie na jeden z podanych tematów:

Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Wesela, do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury.
Zinterpretuj podany utwór (Anna Kamieńska, Daremne). Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij
Zobacz wideo Matura w czasie pandemii. Szkoły są przygotowane?

Matura 2020 polski odpowiedzi. Co było na maturze rozszerzonej?

Matura rozszerzona z polskiego składała się tylko z wypracowania. Były dwa tematy do wyboru:

Określ, jaki problem podejmuje Bożena Chrząstowskaw podanym tekście (Bożena Chrząstowska Prawda i „zmyślenie” literackie). Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorkę, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.
Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów (Jan Kochanowski Do snu, Zbigniew Herbert Język snu)
Więcej o: