Matura 2018 polski [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]

Matury 2021 rozpoczynają się już 4 maja. To już we wtorek! Pierwszym egzaminem jest oczywiście matura z języka polskiego. Warto sprawdzić swoją wiedzę i wypełnić arkusze maturalne z ubiegłych lat. Przypominamy matura 2018 polski odpowiedzi.

Matura 2018 polski odpowiedzi - poziom podstawowy i poziom rozszerzony

Maturzyści, którzy przystąpili do matury 2018 mogli zdawać maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Arkusz matury 2018 z języka polskiego na poziomie podstawowym znajdziemy TU.

Odpowiedzi do matury 2018 z języka polskiego na poziomie podstawowym znajdziemy TU.

Arkusz matury 2018 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym znajdziemy TU.

Odpowiedzi do matury 2018 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym znajdziemy TU.

Matura 2018 polski odpowiedzi. Co było na maturze?

Na poziomie podstawowym matura 2018 język polski maturzyści mieli dwa teksty literackie, które musieli dokładnie przeanalizować. Pierwszym z nich był fragment analizy: Włodzimierz Wójcik, Laudatio, [w:] Tadeusz Różewicz. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis, oprac. Marian Kisiel, Dariusz Rott, Włodzimierz Wójcik, Katowice 1999. A drugim – artykuł Wojciecha Bonowicza, Profesja stulecia, opublikowany w„Tygodniku Powszechnym” 2016, nr 42.

Maturzyści musieli odczytać dokładny sens przytoczonych fragmentów oraz odpowiedzieć na kilka pytań otwartych i zamkniętych.

Dodatkowo musieli napisać wypracowanie na jeden z tematów:

Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.
Zinterpretuj podany utwór (Ernest Bryll, [Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają], [w:] tenże, Adwent, Londyn 1986). Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.
Zobacz wideo Matura w czasie pandemii. Szkoły są przygotowane? "Na sali gimnastycznej mieściło nam się 180 zdających. Teraz o połowę

Maturzyści, którzy dodatkowo podchodzili jeszcze do matury na poziomie rozszerzonym, musieli napisać wypracowanie:

Określ, jaki problem podejmuje Bogdan Zelerw podanym tekście (Bogdan Zeler, Poezja i filozofia, [w:] tenże, Poezja i... studia, szkice, interpretacje, Katowice 1998). Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.

lub

Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów. (Cyprian Kamil Norwid, Nerwy, [w:] tenże, Pamiętnik artysty, Warszawa 1959 oraz Józef Czechowicz, pod dworcem głównym w warszawie, [w:] tenże, Wybór poezji, Wrocław 1970)
Więcej o: