1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Matura 2019 matematyka [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]

Matury 2021 rozpoczynają się już 4 maja. Jako pierwszy egzamin maturzyści zdają język polski, jako drugi matematykę. Aby pójść przygotowanym na maturę z matematyki warto nawet dzień wcześniej wypełnić przykładowy arkusz maturalny. Przypominamy matura 2019 matematyka odpowiedzi.

Matura 2019 matematyka odpowiedzi  - poziom podstawowy

Maturzyści, którzy przystąpili do matury 2019 mogli zdawać maturę z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Arkusz matury 2019 z matematyki na poziomie podstawowym znajdziemy TU.

Odpowiedzi do matury 2019 z matematyki na poziomie podstawowym znajdziemy TU.

Matura 2019 matematyka odpowiedzi

Egzaminy maturalne z matematyki w 2019 odbyły się kolejno 7 maja (poziom podstawowy) i 9 maja (poziom rozszerzony). Maturzyści mieli odpowiednio 170 i 180 minut na rozwiązanie zadań w arkuszach. Co sprawiło im największą trudność? Przyjrzyjmy się egzaminowi na poziomie podstawowym.

Analizując wyniki procentowe łatwo zauważyć, że maturzyści najwięcej kłopotów mieli z rozwiązaniem zadania 29. Było to zadanie otwarte, dotyczące planimetrii. Aby je rozwiązań należało skorzystać z własności stycznej do okręgu i własności okręgów stycznych. Poprawnie rozwiązało je jedynie 20 proc. maturzystów.

Dużo kłopotów dostarczyły też zadania: 23, 28. Poprawnych odpowiedzi udzieliło mniej niż 33 proc. maturzystów

Zadanie nr 23 zakładało znajomość statystyki opisowej, teorii prawdopodobieństwa i kombinatoryki.

Zadanie 28 rozwiązało poprawnie 21 proc. maturzystów. Aby dojść do poprawnej odpowiedzi trzeba było znać wyrażenie algebraiczne i zastosować wzory skróconego mnożenia.

Zobacz wideo Matura 2021 - zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii koronawirusa

Matura 2019 matematyka odpowiedzi. Jak wygląda egzamin?

Przypomnijmy jeszcze, że arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym składał się z 25 zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego oraz 9 zadań otwartych. Zadania sprawdzają umiejętności w pięciu dziedzinach:

 • wykorzystanie i tworzenie informacji,
 • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
 • modelowanie matematyczne,
 • użycie i tworzenie strategii,
 • rozumowanie i argumentacja.