1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Matura 2017 polski [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]

Matury 2021 rozpoczynają się już 4 maja. Pierwszym egzaminem jest tradycyjnie matura z języka polskiego. Warto sprawdzić swoją wiedzę i wypełnić arkusze maturalne z ubiegłych lat. Przypominamy matura 2017 polski odpowiedzi.

Matura 2017 polski odpowiedzi  - poziom podstawowy i poziom rozszerzony

Maturzyści, którzy przystąpili do matury 2017 mogli zdawać maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Arkusz matury 2017 z języka polskiego na poziomie podstawowym znajdziemy TU.

Arkusz matury 2017 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym znajdziemy TU.

Matura 2017 polski odpowiedzi. Artykuł z "Polityki" i "National Geographic"

Matura 2017 z polskiego opierała się na dwóch artykułach. Jednym z nich był fragment tekstu Ryszarda Koziołka, Mój dziwny Sienkiewicz, który został opublikowany w miesięczniku "Polityka" w 2016 roku. Drugim - Milknące głosy autorstwa Russa Rymera  z "National Geographic" z wydania siódmego z 2012 roku.

Aby poprawnie odpowiedzieć na pytania, należało przeczytać tekst ze zrozumieniem i wykazać się znajomością środków stylistycznych.

Zobacz wideo Tak wyglądała matura z języka polskiego 100 lat temu. "Grażyna", krzyż, miecz i

Ponadto maturzyści mieli do wyboru dwa tematy wypracowania:

Temat 1. Praca – pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do wybranych tekstów kultury.
Temat 2. Zinterpretuj podany utwór (Kazimierz Wierzyński, Słyszę czas, [w:] tegoż, Poezja i proza, t.1, Kraków 1981). Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Matura 2017 polski odpowiedzi  - poziom rozszerzony

Natomiast maturzyści przystępujący do matury 2017 z polskiego mieli do wyboru dwa tematy wypracowania:

Temat 1. Określ, jaki problem podejmuje Wolfgang Kayser w podanym tekście (Wolfgang Kayser, Próba określenia istoty groteskowości, [w:] Groteska, pod red. Michała Głowińskiego, Gdańsk 2003). Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.
Temat 2. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów (Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, Wrocław 1998 i Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Wrocław 1992)