Wymagania egzamin ósmoklasisty. W tym roku zostały okrojone. "Obecny rocznik ósmoklasistów jest szczególnie poszkodowany"

Wymagania egzamin ósmoklasisty. W tym roku ósmoklasiści uczyli się głównie zdalnie. W związku z trudnościami, jakie wiążą się z lekcjami online, ministerstwo edukacji zdecydowało o zmianie wymagań egzaminacyjnych. Jak w tym roku będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty 2021 ma być łatwiejszy niż w ubiegłych latach. Wszystko z tego powodu, że pandemia wpłynęła także na edukację. Uczniowie uczą się już ponad rok uczą się zdalnie. Tylko na kilka tygodni wrócili do nauczania stacjonarnego czy też hybrydowego w niektórych placówkach. Większość dni w roku szkolnym spędzili jednak w domu na lekcjach online. W związku z tym resort edukacji zdecydował o okrojeniu wymagań egzaminacyjnych. 

Wymagania egzamin ósmoklasisty. Będzie łatwiej? 

Na stronie gov.pl zamieszczone zostały wymagania na egzamin ósmoklasisty. Czytamy, jak będą wyglądały egzaminy z poszczególnych przedmiotów:

Język polski przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.

 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
 • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
 • część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka - egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).

 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Wymagania egzamin ósmoklasisty. Mniej lektur obowiązkowych

Ze spisu lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty wypadł między innymi zbiór gawęd "Tędy i owędy" autorstwa Melchiora Wańkowicza. A co zostało na liście?

 • Charles Dickens, „Opowieść wigilijna”;
 • Aleksander Fredro, „Zemsta”;
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;
 • Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”;
 • Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady" cz. II, "Pan Tadeusz" (całość);
 • Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę”;
 • Henryk Sienkiewicz, "Quo vadis", "Latarnik";
 • Juliusz Słowacki, „Balladyna”;
 • wiersze wybranych poetów.
Znaczące okrojenie listy lektur dla uczniów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, jest słuszną decyzją. Trzeba pamiętać, że obecny rocznik ósmoklasistów jest szczególnie poszkodowany - długi lockdown w zeszłym roku i jedynie pierwsze dwa miesiące tradycyjnej nauki w tym roku szkolnym z pewnością spowodują znaczące trudności w opanowaniu programu

- skomentowała Judyta Słowikowska - nauczycielka języka polskiego współpracująca z młodzieżą w ramach lekcji indywidualnych w rozmowie z edziecko.pl.

Zobacz wideo Pandemia uderza w młodych. Psychiatra: Narastają w nich trudne emocje
Więcej o: