1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Kiedy egzamin ósmoklasisty 2021? Uczniowie będą zdawać go w wyjątkowo późnym terminie

Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. Ze względu na epidemię koronawirusa, zostanie przeprowadzony w zaskakująco późnym terminie, dzięki czemu uczniowie zyskają więcej czasu do nauki.

Z powodu zagrożenia epidemicznego uczniowie od wielu miesięcy uczą się w trybie zdalnym, a do szkół po feriach zimowych wróciły jedynie dzieci z klas 1-3, chociaż i tak nie na długo. Taki stan rzeczy szczególnie niepokoi maturzystów i tegorocznych ósmoklasistów, którzy obawiają się, że brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów bardzo odbije się na ich wiedzy, a w konsekwencji, negatywnie wpływie na wynik egzaminów. Rząd wziął jednak pod uwagę fakt, jak w trudnej sytuacji się znaleźli i podjął decyzję o zredukowaniu wymagań egzaminacyjnych.

Kiedy egzamin ósmoklasisty 2021?

Egzamin ósmoklasisty w 2021 rok będzie wyjątkowo przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną

- możemy przeczytać w komunikacie na oficjalnej stronie gov.pl.

Zmiany na testach mają dotyczyć między innymi wykreślenia z listy lektur "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza (język polski), ograniczenia wymagań dotyczących stereometrii i działań na pierwiastkach (matematyka) oraz wykreślenia z listy środków gramatycznych czasu past perfect i mowy zależnej (język angielski).

Coraz więcej dzieci ma PIMS-TSWiększość dzieci i nastolatków z PIMS-TS przeszła COVID-19 bezobjawowo. Są wyniki największego badania

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego potrwa 120 minut, a za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych). Część pierwsza testu będzie złożona z około 20 zadań opartych na dwóch tekstach oraz około 50 proc. zadań otwartych i sprawdzi m.in. umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość i rozumienie utworów literackich, zdolność posługiwania się poprawną polszczyzną oraz interpretację zasad. Część druga będzie dotyczyć wypracowania (rozprawki lub opowiadania), w których uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki potrwa 100 minut, a za rozwiązanie zadań będzie można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – za zadania zamknięte i 10 pkt za rozwiązanie 4 zadań otwartych.

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego potrwa 90 minut. Za rozwiązanie zadań będzie można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt za zadania zamknięte oraz 21 pkt za zadania otwarte. W tym roku uczniowie zmierzą się z mniejszą liczbą otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty odbędzie się w wyjątkowo późnym terminie. Chociaż zwykle wypadał w kwietniu, tym razem uczniowie podejdą do niego dopiero pod koniec maja, dzięki czemu zyskają więcej czasu do nauki.

Egzamin ósmoklasisty 2021 odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

25 maja 2021 r. (wtorek) - egzamin z języka polskiego (godz. 9:00);

26 maja 2021 r. (środa) - egzamin z matematyki (godz. 9:00);

27 maja 2021 r. (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego (godz. 9:00).

Matura 2023 to powrót do starego, poczciwego egzaminuMatura 2023 to powrót do starego, poczciwego egzaminu. Polonistka: Od wielu lat poziom wiedzy niektórych drastycznie spada

Zobacz wideo Dominika Lasota: Apelowaliśmy do MEN, żeby rzetelna edukacja klimatyczna stała się częścią programu nauczania