Koniec z ręcznym wypisywaniem świadectw. Chodzi o zabezpieczenie dokumentów publicznych przed fałszerstwem

Zgodnie z projektem MEiN dotyczącym nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, świadectwa szkolne nie będą mogły już być wypełniane ręcznie. Zmienić się też mają nazwy i wzory tych dokumentów.

Projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego świadectw, dyplomów państwowych i innych druków zakłada kilka istotnych zmian. Przede wszystkim świadectwa szkolne nie będą mogły być wypełniane ręcznie. Poza tym zmienią się nazwy świadectw oraz wzory tych dokumentów. Świadectwa szkolne muszą bowiem zostać dostosowane do nowych przepisów o dokumentach publicznych, a także spełniać obowiązujące wymagania zabezpieczeń przed fałszerstwem.

Ministerstwo utrudni fałszowanie świadectw

Ministerstwo Edukacji i Nauki szczegółowo opisało zasady dotyczące oznaczenia indywidualnego świadectw i innych druków. Jak donosi Głos Nauczycielski, w nowych przepisach określono poszczególne dokumenty zawierające oznaczenie indywidualne, wyznaczono miejsce jego nanoszenia na blankiecie dokumentu i podmiot, który jest zobowiązany do naniesienia takiego oznaczenia indywidualnego. Poza tym szczegółowo określono elementy składowe oznaczenia indywidualnego na danym dokumencie. Ministerstwo Edukacji i Nauki chce dostosowania wzorów świadectw do nowych przepisów o zabezpieczeniu dokumentów publicznych przed fałszerstwem. Kluczową sprawą będzie tu konieczność nanoszenia danych personalnych w sposób trwały, co wyklucza możliwość ręcznego wypełniania blankietów świadectw ukończenia szkoły. 

Inne wytyczne zawarte w rozporządzeniu

  • Funkcjonować mają dwa formaty blankietów dla poddruków duplikatów świadectw szkolnych (format A4 dwustronny i A4 czterostronny). Wprowadzenie tego drugiego ma za zadanie ułatwić szkołom wydawanie duplikatów tych dokumentów, które również są czterostronicowe (m.in.: świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia technikum).
  • Wprowadzone zostaną zmiany we wzorach świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, które mają polegać na uwzględnieniu we wzorze jednej wolnej pozycji nad przedmiotem historia na wpisanie realizowanego przez ucznia przedmiotu do wyboru spośród: filozofii, plastyki, muzyki lub języka łacińskiego i kultury antycznej. Do tej pory we wzorach tych dokumentów uwzględnione były wszystkie te przedmioty, co wymagało wstawiania poziomej kreski przy tych, których uczeń nie wybrał.
  • Pojawi się możliwość wydawania suplementu odpowiednio do dyplomu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tzw. zawodzie eksperymentalnym.
  • Dodany zostanie przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa” we wzorze świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwie ukończenia szkoły i w arkuszu ocen ucznia branżowej szkoły I stopnia. 
Zobacz wideo Czy lęk przed pająkami jest uzasadniony? Wyjaśniamy [PRACOWNIA BRONKA]
Więcej o: