1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Lista lektur - matura 2021. Polonistka: Kanon lektur obowiązkowych jest bardzo wąski i stanowi moją bolączkę

Matura 2021 zbliża się wielkimi korkami. W tym roku egzaminy będą wyglądały inaczej niż zwykle. Rząd uwzględnił trudną sytuację, w której znaleźli się tegoroczni maturzyści i podjął decyzję o ograniczeniu wymogów egzaminacyjnych.

Nie ulega wątpliwości, że egzamin maturalny to jeden z najważniejszych testów, do których muszą przystąpić uczniowie. Wyniki, które osiągną, wpłyną na to, na jakie studia się dostaną, co przełoży się na ich dalszy rozwój kariery zawodowej. Niestety, z powodu pandemii wprowadzono edukację zdalną, a brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami różnych przedmiotów utrudnił im przygotowania do testów.

Lektury obowiązkowe matura 2021

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wziął jednak pod uwagę to, w jak trudnej sytuacji się znaleźli i podjął decyzję o zmniejszeniu wymagań egzaminacyjnych.

Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

- możemy przeczytać na oficjalnej stronie gov.pl.

Pandemia koronawirusa i praca z domu: jak minął nam rok na zdalnym?Ulga za internet 2020. Zwrot 760 zł nie dla wszystkich. Ci, którzy mają pakiety usług, mogą wiele stracić

Ponadto z matematyki na poziomie podstawowym ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów. Natomiast z geografii na poziomie rozszerzonym usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

Wprowadzenie zmian w rozmowie z portalem edziecko.pl skomentowała polonistka współpracująca z młodzieżą w ramach lekcji indywidualnych - Judyta Słowikowska.

Jako polonista doceniam fakt rezygnacji w pandemicznej rzeczywistości z części ustnej matury z języka polskiego. Nie da się ukryć, że do treningu dla tego rodzaju egzaminu niezbędna jest 'akcja i reakcja', bezpośredni kontakt z nauczycielem, który da wskazówki, jak należy prezentować wylosowany temat, na bieżąco skoryguje pewne błędy i zasugeruje zmiany. Wszystko to powinno odbywać się na żywo, najlepiej w warunkach próbnej, wewnętrznej matury ustnej, której przeprowadzenie w sytuacji pandemii jest niemożliwe

- przyznała.

Nauczycielka docenia również rozszerzenie wyboru tematów w części pisemnej - wypracowanie będzie trzeba napisać na jeden z trzech, a nie jak dotąd dwóch tematów do wyboru.

Zmiana na korzyść ucznia dotyczy rozprawki, która króluje na egzaminach co roku: będzie można wybrać sobie jej temat spomiędzy dwóch zaproponowanych. Zmniejszy się więc skala materiału narzuconego przy pisaniu rozprawek. Interpretacja tekstu poetyckiego, wybierana przez maturzystów dużo rzadziej, zostanie jak dotąd narzucona poprzez jedyny istniejący temat

- zauważyła nauczycielka.

Judyta Słowikowska przyznała jednak, że jest zaniepokojona obowiązujących kanonem lektur.

Kanon lektur obowiązkowych jest bardzo wąski i, przyznaję, stanowi moją bolączkę, choć w obecnej sytuacji stał się ułatwieniem. Lista lektur mieści się na jednej stronie komputeropisu, jeśli włączy się zarówno lektury obowiązkowe, tzw. gwiazdkowe, jak i te dodatkowe, dla poziomu podstawowego. Można więc teoretycznie zakończyć szkołę średnią i zdać maturę, przeczytawszy osiem pozycji z listy lektur obowiązkowych. Ubolewam nad faktem, że dawniej, w czteroletnim liceum, był czas na omówienie choćby twórczości Marka Hłaski i znajdowało się miejsce na liście lektur dla  'W poszukiwaniu straconego czasu' Marcela Prousta, a obecnie tych pozycji nie ma nawet w wyborze, nikt też nie zasugerował ich w podstawie programowej z języka polskiego dla poziomu rozszerzonego

- dodała.

Poniżej opublikowaliśmy listę lektur obowiązujących na egzaminie maturalnym 2021:

 • 1. Bogurodzica; 
 • 2. Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny i psalm; 
 • 3. Adam Mickiewicz „Dziady”, część III, 
 • 4. Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”;
 • 5. Bolesław Prus „Lalka”; 
 • 6. Stanisław Wyspiański „Wesele”; 
 • 7. Bruno Schulz – wybrane opowiadanie; 
 • 8. Witold Gombrowicz „Ferdydurke”

Ekwiwalent za urlop i urlop na żądanie. Wyjaśniamy, ile dni wolnego i na jakich zasadach przysługuje pracownikowiEkwiwalent za urlop i urlop na żądanie. Pieniądze za niewykorzystany urlop można otrzymać tylko w jednej sytuacji

Zobacz wideo 10 rzeczy, o których warto pamiętać w ciąży - dla własnego samopoczucia i zdrowia dziecka