Nauka zdalna w klasach 1-3. MEN opublikowało rozporządzenie. Rodzice oburzeni: Jedna wielka głupota

MEN opublikowało rozporządzenie w sprawie powrotu do nauki zdalnej dla klas 1-3. "To najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej" - czytamy na stronie gov.pl. Rodzice jednak nie kryją niezadowolenia w związku z decyzją rządu.

"Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady." - czytamy na stronie gov.pl. 

Rozporządzenie MEN ws. nauki zdalnej dla klas 1-3. "Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności"  

Nauka zdalna do 11 kwietnia będzie obejmowała wszystkich uczniów szkół:

  • podstawowowych,
  • ponadpodstawowych,
  • szkół dla dorosłych,
  • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Jak czytamy na stronie resortu edukacji, dasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają bez zmian. Na stronie Ministerstwa Edukacji, podkreślona jest również informacja, że placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Dodatkowo:

  • Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.
  • Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.
  • Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
  • Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Nauka zdalna klasy 1-3.Nauka zdalna klasy 1-3. "Syn na tę 'radosną' nowinę powiedział: wyrzuć komputer, nie będę się łączył"

Co o nowym rozporządzeniu MEN sądzą rodzice i nauczyciele? Rodzice twierdzą, że ta decyzja rządu jest bez sensu. "Jedna wielka głupota. Jak już w końcu nadrobił to co przez lekcje zdalne stracił to znowu od nowa się zacznie. U nas w szkole nie było żadnego przypadku zachorowań na Covid, więc nie rozumiem, po co to wszystko" - piszą na forum edziecko.pl. 

Z kolei nauczyciele zwracają uwagę na fakt, że przedszkola wciąż funkcjonują stacjonarnie. - Jesteśmy na pierwszej linii frontu, a ta walka między szkołami i przedszkolami jest niepotrzebna. Jesteśmy kolegami po fachu, szanujmy się - apelują. Zobacz całą rozmowę: Nauczyciele znowu podzieleni. "Jesteśmy na pierwszej linii frontu, a ta walka między szkołami i przedszkolami jest niepotrzebna".

Zobacz wideo Powrót do nauki stacjonarnej? Minister edukacji: "Śmierć jest gorsza niż negatywne skutki nauki zdalnej"
Więcej o: