1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Nauka zdalna w klasach 1-3. MEN opublikowało rozporządzenie. Rodzice oburzeni: Jedna wielka głupota

MEN opublikowało rozporządzenie w sprawie powrotu do nauki zdalnej dla klas 1-3. "To najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej" - czytamy na stronie gov.pl. Rodzice jednak nie kryją niezadowolenia w związku z decyzją rządu.

"Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady." - czytamy na stronie gov.pl. 

Rozporządzenie MEN ws. nauki zdalnej dla klas 1-3. "Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności"  

Nauka zdalna do 11 kwietnia będzie obejmowała wszystkich uczniów szkół:

 • podstawowowych,
 • ponadpodstawowych,
 • szkół dla dorosłych,
 • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Jak czytamy na stronie resortu edukacji, dasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają bez zmian. Na stronie Ministerstwa Edukacji, podkreślona jest również informacja, że placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Dodatkowo:

 • Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.
 • Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.
 • Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
 • Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Nauka zdalna klasy 1-3.Nauka zdalna klasy 1-3. "Syn na tę 'radosną' nowinę powiedział: wyrzuć komputer, nie będę się łączył"

Co o nowym rozporządzeniu MEN sądzą rodzice i nauczyciele? Rodzice twierdzą, że ta decyzja rządu jest bez sensu. "Jedna wielka głupota. Jak już w końcu nadrobił to co przez lekcje zdalne stracił to znowu od nowa się zacznie. U nas w szkole nie było żadnego przypadku zachorowań na Covid, więc nie rozumiem, po co to wszystko" - piszą na forum edziecko.pl. 

Z kolei nauczyciele zwracają uwagę na fakt, że przedszkola wciąż funkcjonują stacjonarnie. - Jesteśmy na pierwszej linii frontu, a ta walka między szkołami i przedszkolami jest niepotrzebna. Jesteśmy kolegami po fachu, szanujmy się - apelują. Zobacz całą rozmowę: Nauczyciele znowu podzieleni. "Jesteśmy na pierwszej linii frontu, a ta walka między szkołami i przedszkolami jest niepotrzebna".

Zobacz wideo Powrót do nauki stacjonarnej? Minister edukacji: "Śmierć jest gorsza niż negatywne skutki nauki zdalnej"