1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Ile kosztują lekcje religii? 15 mln w Gdańsku, ponad 1 mln w Sopocie

Na wniosek Stowarzyszenia Świecka Szkoła Pomorze urzędy miast Gdańsk i Sopot wykazały, ile wynoszą roczne wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli religii. Okazało się, że w Gdańsku wynoszą one 15 milionów, a w Sopocie ponad milion.

Są to pieniądze przeznaczone głównie na finansowanie lekcji religii rzymskokatolickiej, ale nie tylko. Jak informuje portal trojmiasto.pl, w trójmiejskich szkołach na identycznych zasadach organizowane są zajęcia z myślą o wyznawcach innych wiar.

Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

- możemy przeczytać w Konstytucji RP  (art. 53 ust. 2)

Zgodnie z Konstytucją RP to rodzice mają prawo do zapewnienia swoim dzieciom wychowania i nauczania moralnego oraz religijnego zgodnego z ich przekonaniami, jednak religia może być również przedmiotem nauczania w szkole.

Zawrotny koszt lekcji religii

Jak podkreślono w art. 53 ust. 4 Konstytucji RP nie religia Kościoła Katolickiego, ale także innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, może być wprowadzona do placówek edukacyjnych jako przedmiot szkolny, przy czym nie może być naruszana wolność sumienia i religii osób trzecich. 

W Polsce religię w szkołach prowadzą 24 zarejestrowane Kościoły i związki wyznaniowe, a najwięcej z nich organizuje lekcje religii rzymskokatolickiej. Nauczanie tego przedmiotu od strony kościelnej jest regulowane przez przepisy prawa kanonicznego i Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce z 2001 roku.

Rodzicielskie wychowanie w wierze winno się rozpocząć w zaraniu dzieciństwa. Dokonuje się głównie przez chrześcijańską interpretację różnych wydarzeń rodzinnych i świąt religijnych. Jest bardziej świadectwem, które uczy, raczej okazjonalnie niż systematycznie, ale w sposób stały i codzienny. To wprowadzenie w wiarę pogłębia się jeszcze bardziej, jeśli rodzice komentują katechezę (...), jaką ich dorastające dzieci otrzymują we wspólnocie chrześcijańskiej, i pomagają w jej przyjęciu. Zarówno rodzice, jak i duszpasterze, powinni pamiętać o tym wyjątkowym znaczeniu katechezy rodzinnej. Katecheza rodzinna wyprzedza każdą inną formę katechezy, towarzyszy jej i poszerza ją

- możemy przeczytać w publikacji Dyrektorium Katechetycznego Kościoła Katolickiego w Polsce.

Jak informuje dyrektorium wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, są zobowiązani do uczestnictwa w tych zajęciach.

Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zobowiązuje ono katolickich rodziców do zapisania swoich dzieci na te lekcje w szkołach.

- podkreślono.

Akcja walentynkowa przed Ambasadą RP w OsloNorwegia. Na budynku Ambasady RP pojawił się gest solidarności z Polkami

Coraz częściej pojawiają się jednak postulaty oddzielenia religii od systemu   i coraz więcej starszych uczniów rezygnuje z uczestnictwa w tym przedmiocie. Stowarzyszenie Świecka Szkoła Pomorze w celu pokazania, jaki jest udział samorządów w opłaceniu nauczania religii w szkołach, wystosowało pisma do władz w Trójmieście. Jak poinformował aktywista stowarzyszenia, prezes Fundacji na rzecz Racjonalizmu, Humanizmu i Świeckości "Omnium", roczne wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli religii wyniosły: ponad 15 milionów w Gdańsku, ponad milion Sopocie, około 1,5 w Rumii i Wejherowie, prawie milion w wiejskiej gminie Kolbudy, a ponad pół miliona w gminie Kosakowo.

Celem środowiska świeckiego jest wywołanie poważnej i rzetelnej dyskusji o tym, co i w jakim zakresie samorząd powinien finansować w zakresie praktyk religijnych w szkole i innych przedsięwzięć Kościoła katolickiego. Uważamy, że podjęta lata temu decyzja o zagwarantowaniu dwóch lekcji religii tygodniowo to niesprawiedliwe uprzywilejowanie, a ocenianie wiary dziecka i wliczanie tej oceny do średniej na świadectwie to już kompletny absurd do pilnej likwidacji.
Proszę również pamiętać, że samorządy dokładają do nauki religii z własnego budżetu. Są to więc środki, które można by przeznaczyć na zupełnie inne cele, z korzyścią dla wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy deklarują się jako wierzący

- przyznał cytowany przez trojmiasto.pl

Zgodnie z wykazem placówek opublikowanym na stronie gdańsk.pl, w mieście znajduje się 49 szkół podstawowych i 18 liceów oraz zespołów szkół ogólnokształcących. Jak poinformowała Olimpia Schneider z gdańskiego magistratu, we wszystkich łącznie odbywa się zaledwie 51 godzin religii innej niż rzymskokatolicka. W tych zajęciach uczestniczy 190 uczniów.

Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych

-  możemy przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.

Nauczyciele religii podejmują w szkołach pracę na takich samych zasadach, jak nauczyciele innych przedmiotów, z wyjątkiem pełnienia obowiązków wychowawcy klasy.

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych - w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej

- wyjaśniono w rozporządzeniu.

Zgodnie z polskim prawem katecheci otrzymują oni takie samo wynagrodzenie, uzależnione od stopnia awansu. Aby zostać katechetą, trzeba posiadać określone wymagania pedagogiczne i kwalifikacyjne analogiczne do tych, które spełniają inni nauczyciele. Katecheci muszą mieć wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne.

Powrót starszych dzieci do szkół nie jest pewny. Możliwe, że czeka nas trzecia fala pandemiiMatura z religii. Dariusz Piontowski: Kościół może przygotowywać egzamin merytorycznie, ale konieczna będzie współpraca z CKE

Zobacz wideo Położna – od kiedy jak długo można liczyć na jej pomoc? Jak znaleźć najlepszą dla siebie?