1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Przemysław Czarnek o chrystianofobii: "Nie chcemy, żeby pogłębiała się w Polsce"

- Chrystianofobia jest faktem już w Europie. Nie chcemy, żeby pogłębiała się w Polsce - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas otwarcia Uniwersyteckiego Centrum Badania Wolności Religijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Warszawie.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek 18 lutego wziął udział w otwarciu Uniwersyteckiego Centrum Badania Wolności Religijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odniósł się wówczas do chrystianofobii, czyli lęku lub nienawiści odczuwanego wobec chrześcijan. Według Przemysława Czarnka w Europie jesteśmy świadkami tego zjawiska. 

Chrystianofobia dotarła do Europy, jest już faktem. Niekiedy zdarza się u nas

- powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Nie chcemy, żeby pogłębiała się w Polsce - dodał. Stąd - jak mówił szef MEiN - potrzeba badań wolności religijnej.

"Chrystianofobia niekiedy zdarza się u nas"

Utworzone Centrum Badania Wolności Religijnej będzie prowadziło badania dotyczące wolności religijnej oraz rozpoznawanie potrzeb z zakresu pomocy humanitarnej i chrystianofobii. Dodatkowo utworzona na UKSW jednostka będzie kształciła duchownych z krajów afrykańskich, w których istnieją prześladowania religijne. Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało centrum dotację w wysokości 1,5 mln zł.

Akcja walentynkowa przed Ambasadą RP w OsloNorwegia. Na budynku Ambasady RP pojawił się gest solidarności z Polkami

"Badania naukowe są kluczowe, aby mieć przegląd sytuacji na świecie, w Europie i w Polsce. Abyśmy mogli zabezpieczyć nasz region przed atakami na wolność religijną i ludzi wierzących każdego wyznania. W szczególności chrześcijan, których w Polsce jest najwięcej" - podkreślił Przemysław Czarnek. 

W świecie dochodzi do potężnych ataków na chrześcijan na skalę wcale nie mniejszą niż przed wiekami i z brutalnością wcale nie mniejsza niż przed wiekami. (...) My żyjemy w tej części świata, w której cieszymy się jeszcze z tego, że tę wolność mamy

- dodał. Jako przykład państwa, w którym potrzebna jest walka ze zjawiskiem chrystianofobii wskazał Francję. - Pewne jej objawy dochodzą również do Polski. Taka fobia w stosunku do ludzi wierzących, takie dyskryminowanie osób, które cytują postanowienia z Katechizmu Kościoła Katolickiego - na przykład - w ramach swojej wolności osobistej, już niekiedy zdarza się u nas - powiedział.

UKSW będzie prowadziło badania dot. wolności religijnej

Rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski przypomniał, że uczelnia od wielu lat zajmuje się tematyką chrystianofobii. - Obserwujemy, co dzieje się w świecie. I stąd już kilka lat temu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom świata i Kościoła UKSW postanowił podjąć daleko idące działania edukacyjne wobec osób prześladowanych właśnie z racji na wyznawaną wiarę - powiedział. Do głównych zadań Centrum Badań Wolności Religijnej należeć będzie:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie wolności religijnej i zjawiska chrystianofobii;
 • upowszechnianie wiedzy na temat działań organizacji państwowych, międzynarodowych, społecznych, charytatywnych i kościelnych w zakresie pomocy humanitarnej;
 • rozpoznawanie potrzeb i formowanie postulatów w zakresie pomocy humanitarnej i chrystianofobii;
 • postulowanie obrony i przestrzegania praw człowieka; zachowanie wolności religijnej;
 • przeciwdziałanie chrystianofobii; upowszechnianie wiedzy o prześladowaniu chrześcijan i o idei męczeństwa za wiarę;
 • działania te obejmują wiedzę dotyczącą współczesności, historii Kościoła i dziedzictwa kultury. 
Zobacz wideo Otyłość większym problemem wśród dziewczynek niż wśród chłopców? "Radziłbym wsłuchiwać się w język polski, którym posługuję się dość precyzyjnie"