Interwencja ws. statutu szkoły podstawowej. W dokumencie m.in. rekwirowanie telefonów i wymagania wykraczające poza program

Szkoła Podstawowa w Łasinie wpisała w swój statut m.in. nadanie prawa do konfiskaty telefonu ucznia. Działacze Stowarzyszenia Umarłych Statutów podjęli decyzję o interwencji i wysłali do kuratorium wniosek, w którym domagają się wszczęcia postępowania.

To nie pierwszy raz, kiedy Stowarzyszenie Umarłych Statutów nagłaśnia sprawę kontrowersyjnych zapisów w statutach placówek edukacyjnych. Tym razem padło na Szkołę Podstawową w Łasinie. W dokumencie znalazły się pozycje, które uderzają zarówno w prawa uczniów, jak i rodziców. Dotyczą m.in. nadania prawa do konfiskaty telefonu ucznia, a także regulowania odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dziecko w szkole.

Zobacz wideo 10 rzeczy, o których warto pamiętać w ciąży - dla własnego samopoczucia i zdrowia dziecka

Kontrowersyjne zapisy w statucie szkoły podstawowej

Aktywiści na swoim profilu na Facebooku wypunktowali niezgodne według nich z prawem zasady, które obowiązują obecnie w Szkole Podstawowej w Łasinie. Są to: 

  • regulowanie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dziecko w szkole,
  • nadanie prawa do konfiskaty telefonu ucznia,
  • wymagania na ocenę celującą, które wykraczają poza podstawę programową.

Jak tłumaczą, kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej są kompleksowo uregulowane na poziomie ustawowym i nie ma podstaw do uregulowania ich w statucie szkoły. Według nich nie ma uzasadnienia dla przyjęcia odpowiedzialności rodziców za szkody wyrządzone przez ucznia w czasie, gdy nadzór nad nim został powierzony szkole. Rozwinięto również punkt dotyczący nadania prawa do konfiskaty telefonu ucznia.

Oceny uczniówOceny jawne dla rodziców, usprawiedliwienia nieobecności. "Pełnoletni proszący mamusię o zgodę na wycieczkę to upadek cywilizacji"

Szkoła nie może rekwirować przedmiotów należących do ucznia, nawet jeśli używanie tego przedmiotu narusza zasady zawarte w statucie. Niedopuszczalne jest również ograniczanie kręgu osób uprawnionych do odbioru urządzenia elektronicznego jedynie do rodziców lub prawnych opiekunów. Szkoła musi bowiem uwzględniać, że właścicielem telefonu lub innego urządzenia może być uczeń lub osoba trzecia

- czytamy. 

Również wymagania na ocenę celującą, które wykraczają poza podstawę programową, nie są zgodne z prawem. Według obowiązujących przepisów osiągnięcia edukacyjne ucznia mogą być oceniane wyłącznie w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej bądź programie nauczania. 

Działacze ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów wysłali wniosek do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o wszczęcie postępowania w sprawie placówki. 

DLOLOKiedy wakacje 2021? MEN zdradziło plany. "Szczególnie ważne jest to dla uczniów klas ósmych i maturzystów"

Więcej o: