Powrót do szkół. Jakie obostrzenia obowiązują po feriach zimowych?

W poniedziałek 18 stycznia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócili do nauki w trybie stacjonarnym. Przypominamy, jakie obostrzenia i wytyczne dotyczą organizacji nauki najmłodszych.

Najmłodsi uczniowie wrócili do szkół po feriach zimowych 18 stycznia. Do danych, stałych grup uczniów zostali przyporządkowani ci sami nauczyciele, a do każdej klasy przypisano konkretną salę, tak, aby pedagodzy i uczniowie z różnych grup nie mieli ze sobą kontaktu.

Powrót do szkół - jakie obostrzenia obowiązują po feriach?

Należy zaznaczyć, że dokument Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego zawiera także zasady utrzymania higieny, dezynfekcji i czyszczenia pomieszczeń, organizowania gastronomi i postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia albo pracownika placówki. Ponadto zarówno dziecko, jak i rodzic, który odprowadza je do szkoły, muszą być zdrowi. Dziecko może być odprowadzone do szatni tylko przez jedną osobę dorosłą, która zachowa minimum półtora metra dystansu od innych osób.

Obowiązkiem rodziców jest zaopatrzenie dziecka w maseczkę lub przyłbicę, a uczniowie nie mogą zostawiać w szkole podręczników, zeszytów, ani innych przyborów.

Minister CzarnekPowrót do szkoły 2021. "Problemy psychologiczne młodzieży będą ważniejsze niż nadrabianie materiału"

Powrót do edukacji stacjonarnej - co zrobić w przypadku podejrzenia choroby?

W opracowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny wytycznych przedstawiono również zasady postępowania w przypadku podejrzenia u dziecka koronawirusa. W sytuacji, gdy nauczyciel lub inny pracownik placówki zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać infekcję dróg oddechowych, takich jak kaszel, duszności, czy temperatura powyżej 38 st., nakazuje się izolowanie dziecka w innym, wyznaczonym pomieszczeniu lub tym samym, co reszta klasy, ale zapewniając mu dwa metry odległości od innych. O sytuacji niezwłocznie należy powiadomić rodziców, których obowiązkiem jest wówczas zabranie dziecka ze szkoły.

Amerykańscy naukowcy bija na alarm. Covid-19 może stać się chorobą wieku dziecięcegoJak będzie rozwijać się pandemia? Amerykańscy naukowcy przewidują prognozę epidemii koronawirusa

Zobacz wideo Co ze szczepieniami dzieci? Czy chore będą miały pierwszeństwo? Odpowiada dr Grażyna Cholewińska-Szymańska
Więcej o: