1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Matura 2021 deklaracja - gdzie i jaką składać, żeby podejść do egzaminu dojrzałości?

Matura 2021 - absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego muszą złożyć deklaracje potwierdzające taki zamiar. Zasady składania deklaracji są jasno określone przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Matura 2021 - deklaracja zamiaru podejścia do egzaminu dojrzałości gwarantuje taką możliwość. Zasady składania deklaracji przez maturzystów są określone przez okręgowe komisje egzaminacyjne, jest ich kilka rodzajów. Kto, jaką powinien złożyć? 

Rzeszów. Szkoła Podstawowa nr 25.Kiedy kończą się ferie? Ważne informacje dla uczniów i rodziców

Epidemia koronawirusa przewróciła do góry nogami nasze życia. Zrewolucjonizowała je w każdej sferze: zawodowej, rodzinnej, towarzyskiej. Nie obyło się także bez zmian w edukacji. Obecnie dzieci i młodzież uczą się zdalnie, po feriach zimowych, czyli 18 stycznia do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowych. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ósmoklasiści. Tych pierwszych czeka egzamin maturalny, drugich - egzaminy do szkół ponadpodstawowych. Rząd podjął kilka ważnych decyzji dotyczących tych roczników m.in. zdecydował o amnestii i odwołał maturę ustną

Stary Nowy ROKStary Nowy Rok wypada w nocy z 13 na 14 stycznia. Co to za święto?

Matura 2021 deklaracja - zasady składania

Deklarację 1a składają: 

 • uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego;
 • absolwenci LO, technikum lub szkoły artystycznej, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

Deklarację 1b składają: 

 • absolwenci LO, technikum lub szkoły artystycznej, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzyste szkoły zostały zlikwidowane lub przekształcone;
 • absolwenci uzupełniającego LO, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie;
 • absolwenci liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie;
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości;
 • osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Deklarację 1c składają:

 • absolwenci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).
Zobacz wideo Najczęstsze problemy z brzuchem u dzieci - jak sobie z nimi radzić ?