MEN: Awans zawodowy możliwy także dla nauczycieli pracujących za granicą

Od 1 stycznia 2021 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli pracujących za granicą. Nowe regulacje MEN wprowadza w odpowiedzi na liczne apele i postulaty nauczycieli Polonii i Polaków mieszkających na stałe za granicą.

MEN. Nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe przepisy, które umożliwiają uzyskiwanie awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą. To odpowiedź na postulaty środowisk oświatowych Polonii i Polaków mieszkających za granicą.

- poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą nauczycieli języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, którzy pracują w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub uczą tych przedmiotów w innych formach nauczania prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.

- czytamy na stronie gov.pl.

Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą

Zmiany w Karcie Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215) sprawiają, że nauczyciele ze szkół za granicą mogą uzyskiwać stopnie awansu. To novum. Nauczyciele spełniający wymagania dotyczące kwalifikacji mogą:

 • ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego albo mianowanego na podstawie posiadanego dorobku zawodowego i stażu pracy,
 • uzyskać stopień awansu zawodowego po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną albo kwalifikacyjną – w zależności od stopnia awansu zawodowego.

Nauczycieli pracujących za granicą będą więc obowiązywały takie same zasady jak pedagogów uczących w kraju. Przypomnijmy, w Polsce obowiązują cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Są to następujące stopnie awansu:

 • nauczyciel stażysta (zaczynający pracę w zawodzie),
 • nauczyciel kontraktowy,
 • nauczyciel mianowany,
 • nauczyciel dyplomowany.

Okresy stażowe trwają odpowiednio:

 • 9 miesięcy - przypadku nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego,
 • 2 lata i 9 miesięcy - w przypadku pozostałych stopni awansu.
Zobacz wideo Arłukowicz: Nauczyciele powinni mieć prawo do bezpłatnych i natychmiastowych testów

Jak wyjaśnia MEN, dorobek zawodowy nauczyciela za granicą oceniany jest w zakresie:

 • jakości pracy prowadzonej z uczniami,
 • współpracy z innymi nauczycielami,
 • kultury pedagogicznej nauczyciela,
 • opracowania i realizacji własnego programu nauczania,
 • osiągnięć w pracy na rzecz oświaty Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą,
 • osiągnięć w zakresie promocji Polski, w tym języka polskiego, historii, kultury i tradycji polskich, w środowisku lokalnym za granicą,
 • publikacji, w tym materiałów edukacyjnych, dotyczących nauczania języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, a także kultury polskiej.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do szczegółowych informacji dotyczących osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela. Znajdziemy je w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą.