1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

MEN: Awans zawodowy możliwy także dla nauczycieli pracujących za granicą

Od 1 stycznia 2021 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli pracujących za granicą. Nowe regulacje MEN wprowadza w odpowiedzi na liczne apele i postulaty nauczycieli Polonii i Polaków mieszkających na stałe za granicą.

MEN. Nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe przepisy, które umożliwiają uzyskiwanie awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą. To odpowiedź na postulaty środowisk oświatowych Polonii i Polaków mieszkających za granicą.

- poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą nauczycieli języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, którzy pracują w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub uczą tych przedmiotów w innych formach nauczania prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.

- czytamy na stronie gov.pl.

Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą

Zmiany w Karcie Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215) sprawiają, że nauczyciele ze szkół za granicą mogą uzyskiwać stopnie awansu. To novum. Nauczyciele spełniający wymagania dotyczące kwalifikacji mogą:

 • ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego albo mianowanego na podstawie posiadanego dorobku zawodowego i stażu pracy,
 • uzyskać stopień awansu zawodowego po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną albo kwalifikacyjną – w zależności od stopnia awansu zawodowego.

Nauczycieli pracujących za granicą będą więc obowiązywały takie same zasady jak pedagogów uczących w kraju. Przypomnijmy, w Polsce obowiązują cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Są to następujące stopnie awansu:

 • nauczyciel stażysta (zaczynający pracę w zawodzie),
 • nauczyciel kontraktowy,
 • nauczyciel mianowany,
 • nauczyciel dyplomowany.

Okresy stażowe trwają odpowiednio:

 • 9 miesięcy - przypadku nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego,
 • 2 lata i 9 miesięcy - w przypadku pozostałych stopni awansu.
Zobacz wideo Arłukowicz: Nauczyciele powinni mieć prawo do bezpłatnych i natychmiastowych testów

Jak wyjaśnia MEN, dorobek zawodowy nauczyciela za granicą oceniany jest w zakresie:

 • jakości pracy prowadzonej z uczniami,
 • współpracy z innymi nauczycielami,
 • kultury pedagogicznej nauczyciela,
 • opracowania i realizacji własnego programu nauczania,
 • osiągnięć w pracy na rzecz oświaty Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą,
 • osiągnięć w zakresie promocji Polski, w tym języka polskiego, historii, kultury i tradycji polskich, w środowisku lokalnym za granicą,
 • publikacji, w tym materiałów edukacyjnych, dotyczących nauczania języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, a także kultury polskiej.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do szczegółowych informacji dotyczących osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela. Znajdziemy je w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą.