Powrót dzieci do szkół 2021. "Mamy za sobą bardzo trudną decyzję, podejmowaną w niepewności"

Powrót dzieci do szkół na początku 2021 roku to wydarzenie, na które czekali wszyscy. 11 stycznia zapadła decyzja w tej sprawie. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił podczas konferencji, że powrót dzieci do szkół planowany jest na 18 stycznia 2021 roku.

Co ze szkołami po feriach?

Wiele osób zastanawia się, co ze szkołami po feriach. Powrót dzieci do szkół na początku 2021 roku dotychczas był niepewny. Jeszcze przed konferencją Adam Niedzielski podkreślił, że sytuacja w Europie w dalszym ciągu jest bardzo poważna i Polska nie może pozwolić sobie na luzowanie obostrzeń.

Zobacz wideo Kiedy uczniowie powinni wrócić do szkół?
Jesteśmy w takim bardzo krytycznym punkcie. Jak państwo wiecie, wszędzie dookoła w Europie są podejmowane decyzje obostrzające, nieluzujące obostrzenia. My co prawda mamy bardzo ustabilizowaną sytuację epidemiczną, dzisiejsze wyniki wynoszą mniej więcej 4600 zachorowań, ale to są wyniki z niedzieli

- mówił minister.

"Mamy za sobą bardzo trudną decyzję, podejmowaną w niepewności" - wyznał Adam Niedzielski podczas poniedziałkowej konferencji, a następnie ogłosił, że na podstawie modeli prognostycznych  stwierdzono, że powrót dzieci do szkół jest "najbardziej nieśmiałym, który można wykonać, a który nie stanowi zagrożenia".

Powrót do szkół 2021 zgodnie z wytycznymi MENPowrót dzieci do szkół. MEN przygotowało wytyczne dla placówek

Widmo trzeciej fali jest bardzo realne, państwa podejmują działania albo zaostrzające, albo utrzymujące obostrzenia. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że sytuacja w Polsce wygląda stabilnie, nie mamy gwałtownego skoku zachorowań, zgonów czy obłożenia szpitalnego. Każdorazowo decyzje dotyczące obostrzeń są bardzo trudne

- dodał.

Kiedy powrót dzieci do szkół 2021?

O powrocie dzieci do szkół poinformował w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Nie dotyczy on jednak wszystkich uczniów. Na razie nauka stacjonarna obejmie jedynie klasy 1-3.  Dzieci wrócą do szkół 18 stycznia.

Minister edukacji i nauki wyjaśnił, że powrót najmłodszych dzieci do szkół ma szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie wśród tej grupy wiekowej nauczanie online przynosi najgorsze efekty.

Uruchomienie nauczania w klasach 1-3 jest decyzją bardzo ważną, bowiem wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nauczanie zdalne w tych grupach wiekowych, grupach najmłodszych jest najmniej efektywne. Najbardziej uciążliwe dla samych uczniów, nauczycieli, ale i rodziców. W związku z tym to nauczanie w klasach 1-3 rzeczywiście może przynieść więcej efektów wówczas, kiedy będzie odbywało się stacjonarnie

- stwierdził minister.

Wytyczne dla szkół

Jeszcze zanim zapadła decyzja, MEN opublikowało wytyczne dla szkół dotyczące reżimu sanitarnego. Wśród nich znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły. 

Do szkoły będzie mógł uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Również opiekunowie, którzy przyprowadzają dzieci do szkół, nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Przy wejściu do budynku szkoły ma znajdować się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Muszą z niego skorzystać wszyscy wchodzący do budynku.

Z wytycznych dla szkół dowiadujemy się również, co się stanie, gdy nauczyciel podczas lekcji zauważy, że dziecko jest chore. 

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu)

- dowiadujemy się. Lista pełnych wytycznych dotyczących powrotu do szkół dostępna jest tutaj

Przemysław CzarnekRząd ogłosił decyzję. Po feriach uczniowie klas 1-3 wrócą do szkół

Więcej o: