1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Powrót dzieci do szkół. MEN przygotowało wytyczne dla placówek

Powrót do szkół na początku 2021 roku budzi wiele emocji. Choć nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę wytycznych na wypadek, gdyby szkoły miały wrócić do nauki stacjonarnej po 17 stycznia.

Na powrót do szkół po feriach czekają zarówno zmęczeni nauką online rodzice, uczniowie, jak i nauczyciele. W piątek Przemysław Czarnek poinformował o tym, że decyzja, kiedy dzieci wrócą do szkół, jeszcze nie zapadła. 

O tym, czy ten powrót nastąpi, zdecyduje pan premier w przyszłym tygodniu, po dodatkowych konsultacjach z Radą Medyczną

- mówił. Możemy spodziewać się więc, że w tym tygodniu dowiemy się, czy dzieci wrócą do szkół po 17 stycznia. Gdyby tak miało się stać, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe wytyczne dotyczące tego, jak będzie wyglądać powrót do szkół w reżimie sanitarnym. 

Zobacz wideo Arłukowicz: Nauczyciele powinni mieć prawo do bezpłatnych i natychmiastowych testów

Powrót do szkół 2021. Nowe wytyczne MEN

Powrót do szkół po feriach będzie wyglądał podobnie, jak we wrześniu 2020 roku. MEN, MZ i GIS opublikowało listę wytycznych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Wśród nich znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły. 

Już w pierwszym punkcie dowiadujemy się, że do szkoły będzie mógł uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Uczniów techników i szkół branżowych jest w Polsce prawie 860 tys. 11 stycznia zaczną egzaminy zawodoweEgzamin zawodowy 2021. Harmonogram i zasady pisania egzaminu

Ta sama zasada dotyczy opiekunów, którzy przyprowadzają dzieci do szkół: nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Nie ma jednak informacji, kto będzie odpowiedzialny za egzekwowanie tych przepisów. Niestety można spodziewać się więc podobnego chaosu i niewydolności sanepidu, jak we wrześniu. Wówczas zdarzały się przypadki, że kwarantannie poddany był uczeń, a jego rodzice w tym samym czasie mogli pojawić się w pracy.

Powrót dzieci do szkół po feriach. Jak będzie wyglądał? 

Przy wejściu do budynku szkoły ma znajdować się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Muszą z niego skorzystać wszyscy wchodzący do budynku. 

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu)

- czytamy dalej. Każda grupa, która będzie przebywała w szkole, ma być odizolowana od innych klas. Do grupy mają być przyporządkowani stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

Sale oraz części wspólne mają być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Uczniowie muszą również pamiętać o częstym myciu rąk i zasłanianiu ust oraz nosa maseczką. 

Lista pełnych wytycznych dotyczących powrotu do szkół dostępna jest tutaj

Powrót do szkół. Prof. Horban 'Będziemy chronić nauczycieli i rodziców'Nauka zdalna - do kiedy? Sławomir Broniarz: Klasy 4-8 w lutym i marcu będą się uczyć zdalnie