Egzamin zawodowy 2021. Harmonogram i zasady pisania egzaminu

Egzamin zawodowy 2021. Harmonogram i zasady pisania egzaminu. Z racji panującej epidemii koronawirusa egzamin musi być przeprowadzony z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Panująca epidemia koronawirusa skutecznie zrewolucjonizowała nasze życie na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest nauka. Dla uczniów, którzy przygotowują się do egzaminów wszelkie zmiany związane z koniecznością zachowania bezpieczeństwa są bardzo uciążliwe. Na szczęście egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2021 w sesji zimowej zostanie przeprowadzony zgodnie z sierpniowym harmonogramem.

Nowe obostrzenia od sobotyNowe obostrzenia od soboty z "niewielkimi modyfikacjami". Zakazy zostaną przedłużone? Konferencja premiera wyjaśni

Egzamin zawodowy - formuły

Egzamin zawodowy 2021 roku odbędzie się w trzech formułach 2012, 2017 i 2019. 

Egzamin zawodowy 2021 - formuła 2012. Kto przystępuje?

 • absolwenci szkół zawodowych zasadniczych i techników, którzy rozpoczęli naukę po 01.09.12, ale nie później niż 31.08.17
 • absolwenci szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę po 01.09.12, ale nie później niż 31.08.17
 • absolwenci szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego zawodowego.

Zasiłek pielęgnacyjny 2021. Waloryzacja nie tylko emerytur. Wzrośnie kwota także dodatkowych świadczeńZasiłek pielęgnacyjny 2021. Waloryzacja nie tylko emerytur. Wzrośnie kwota także dodatkowych świadczeń

Egzamin zawodowy 2021 - formuła 2017. Kto przystępuje?

uczniowie czteroletniego technikum, branżowych szkół pierwszego stopnia oraz uczniowie szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 i realizują podstawę programową z 2017 r.,

uczniowie czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem szkolnym 2017/2018, a nie uzyskali promocji do klasy wyższej, powtarzają naukę i realizują podstawę programową z 2017 r.,

absolwenci technikum, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2026/2027,

absolwenci branżowej szkoły pierwszego stopnia, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2025/2026; absolwenci szkoły policealnej, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2025/2026,

osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy w oparciu o podstawę programową z 2017 r. – do dnia 31.10.27 

dorośli, którzy ukończyli praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2017 r. zgłoszonych przez starostę do okręgowej komisji egzaminacyjnej – do dnia 31.10.27 

Egzamin zawodowy 2021 - formuła 2019. Kto przystępuje?

 • uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie po 01.09.19
 • absolwenci szkół, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej niż 01.09.19
 • osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, organizowany po 01.09.19
 • dorośli, którzy ukończyli praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,
 • osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego zawodowego, które po 01.01.21 r. po raz pierwszy złożą wniosek o dopuszczenie do egzaminu.

Egzamin zawodowy 2021 – harmonogram, część teoretyczna.

 • 12 stycznia: Formuła 2012
  12 stycznia: Formuła 2017
  12-16 stycznia oraz 1 lutego (termin dodatkowy): Formuła 2019

Egzamin zawodowy 2021 - harmonogram, część praktyczna

 • 11 stycznia 2021 r. rozpocznie się część praktyczna modelu „d” (Formuły 2012, 2017 i 2019).
  13 stycznia do 19 lutego egzaminy praktyczne o modelach „w”, „wk” i „dk”, zgodnie z Formułą z 2012 i 2017 odbędą się w terminie 13 stycznia - 19 lutego.
  13 do 24 stycznia w terminie głównym oraz 3 - 5 lutego w terminie dodatkowym odbędzie się praktyczny egzamin zawodowy o modelach „w”, „wk” i „dk” zgodnie z Formułą 2019
Zobacz wideo
Więcej o: