1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Rząd chce wprowadzić nowy przedmiot szkolny. Będzie dotyczył profilaktyki zdrowotnej

"Lekcja o zdrowiu" nowym przedmiotem, który wkrótce wejdzie do podstawy programowej w polskich szkołach. Jego przygotowaniem zajmie się Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia.

Zgodnie z programem Narodowego Programu Zdrowia przewidzianym na lata 2021-2025, różnego rodzaju instytucje państwowe, przy współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi, mają wprowadzić politykę, służącą poprawie stanu zdrowia Polaków. "Cele operacyjne" NPZ mają objąć profilaktykę nadwagi i otyłości,  zdrowe i aktywne starzenie się, promocję zdrowia psychicznego, profilaktykę uzależnień oraz zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

"Lekcja o zdrowiu" nowym przedmiotem szkolnym

Jak podaje "Głos Nauczycielski" w ramach profilaktyki nadwagi otyłości rząd powierzył Ministerstwu Edukacji i Nauki oraz Ministerstwu Zdrowia zadanie polegające na wprowadzeniu do podstawy programowej nauczania przedmiotu "lekcja o zdrowiu". Zadanie to ma zostać zrealizowane w 2022 roku.

Minister Czarnek o nowoczesnym ściąganiuNowoczesne ściąganie w szkołach. Uczniowie kupują rozwiązane sprawdziany. Minister Czarnek: Będziemy przeciwdziałać

Wiadomo, że w latach 2021-2025 mają zostać dofinansowane szkolne klub sportowe. W tych latach z myślą m.in. o nauczycielach, pracodawcach i przedstawicielach zawodów medycznych, mają też ruszyć szkolenia w zakresie zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Z kolei w ramach celu określonego jako "profilaktyka uzależnień" przewidziano m.in. prowadzenie edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień "zgodnie z wynikami badań epidemiologicznych i innych wiarygodnych źródeł informacji". Rząd zamierza również monitorować sytuację epidemiologiczną w zakresie używania środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wyrobów tytoniowych.

W ramach promocji zdrowia przychicznego, ministerstwo ma skupić się na rozwijaniu odpowiedniej polityki informacyjnej w kwestii zachowań samobójczych i czynnika ryzyka oraz czynników chroniących z nimi związanych. Pomoc dla młodzieży ma polegać między innymi na stworzeniu telefonów wsparcia i zaufania, infolinii oraz poradni internetowych.

Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025, zwanego dalej 'NPZ', jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu

- możemy przeczytać w uzasadnieniu programu.

Autorzy programu zastrzegli, że jego realizacja nie będzie stanowiła podstawy do ubiegania się  zwiększenie limitu wydatków budżetu państwa przez poszczególnych dysponentów środków budżetowych. Nie będzie też powodowała dodatkowych potrzeb etatowych, poza wynikającymi z ustawy.

BKonferencja prasowa Ministra Zdrowia i Komendanta Glwnego PolicjiPowrót dzieci do szkół. Minister zdrowia Adam Niedzielski podał możliwą datę

Zobacz wideo Zabawa z lego – scenki z życia codziennego
Więcej o: