Amnestia maturalna Czarnka. Ci, którzy nie zdali matury ustnej w poprzednich latach i tak dostaną świadectwo dojrzałości

Przed maturą w 2020 roku uczniom towarzyszyła niepewność, bezsilność, strach o przyszłość i zwątpienie. Aż 26 proc. z nich nie nie otrzymało z egzaminu dojrzałości pozytywnego wyniku. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o tym, że w 2021 roku maturzyści, którzy nie zdali egzaminu w ubiegłych latach, będą mogli ubiegać się o amnestię.

Maturzysto, nie zdałeś ustnej matury? Nie masz się czym martwić. Od teraz będziesz mógł ubiegać się o amnestię. To samo dotyczy uczniów, którzy nie przystąpili do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub egzamin z tego przedmiotu został im unieważniony.

16 grudnia minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia "w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".

Amnestia ministra Czarnka 

Minister Czarnek zdecydował, że uczniowie, którzy nie zdali ustnej matury w ubiegłych latach, otrzymają amnestię, jeśli w odpowiednim terminie złożą w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odpowiedni wniosek. 

Zgodnie z najnowszymi przepisami, absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje na wniosek świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania.

Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii. Co się zmieni?
Ci absolwenci, którzy w poprzednich latach zdali egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości, bo nie zdali egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej albo nie przystąpili do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub egzamin z tego przedmiotu został im unieważniony, w 2021 r. mogą złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości, pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym nie deklarują przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych albo do części ustnej egzaminu

- możemy przeczytać w uzasadnieniu do rozporządzenia. W rozporządzeniu nie zostało doprecyzowane, jaka jest granica "poprzednich lat". Nie jest więc jasne, które roczniki mogą ubiegać się o amnestię.

W dokumencie Ministerstwo Edukacji Narodowej oświadcza również m.in., że znosi obowiązek przystąpienia do maturalnego egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Najnowsze przepisy zakładają, że w 2021 roku maturzyści uzyskają świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzymają z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania. 

/Konferencja prasowa ministra zdrowia w KrakowieKwarantanna narodowa. Adam Niedzielski: Wiem, że same apele nie pomogą. Same apele to za mało

Wszystko w związku z pandemią koronawirusa i sytuacją, w jakiej znaleźli się uczniowie klas maturalnych oraz klas ósmych. Tym problemem, dotykającym całą oświatę, jest przejście na edukację zdalną, w związku z sytuacją pandemiczną [...] Ta zmiana, jaką zaprezentowaliśmy, to prostsza formuła i jasne wymagania egzaminacyjne

- tłumaczył minister edukacji narodowej.

Kalkulator maturalny. Czy pomoże na maturze ustnej?Nauczyciele o zlikwidowaniu matury ustnej. "To porażka polskiej szkoły"

Więcej o: