Półkolonie zimowe 2021. Gdzie można wysłać dziecko na zajęcia?

Ferie zimowe 2021 jeszcze niedawno miały być rozłożone na kilka pierwszych miesięcy nowego roku. Decyzją rządu odbędą się w jednym terminie - od 4 do 17 stycznia. Dzieci obawiały się, że będą musiały spędzić kolejna dwa tygodnie w domach. Okazuje się jednak, że MEN wyraził zgodę na organizację półkolonii zimowych 2021. Co trzeba o nich wiedzieć?

Ferie zimowe 2021 a półkolonie zimowe 2021

Dzieci czekały jak co roku na ferie zimowe 2021. Zimowa laba, wypoczynek na świeżym powietrzu, wycieczki z rodzicami czy obozy narciarskie będą jednak wyglądały inaczej niż zwykle. Ferie zimowe zostały przesunięte na jeden termin – od 4 do 17 stycznia. Dzieci obawiały się, że będą musiały spędzić w domu kolejne dwa tygodnie. Jednak MEN zaskoczył wszystkich decyzją o półkoloniach zimowych 2021. Mogą się one odbywać. Oczywiście na pewnych zasadach.  

Ferie zimowe 2021 a półkolonie - wytyczne MEN

Wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Zasady te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem

- czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie gov.pl

Podczas ferii, a więc od 4 do 17 stycznia 2021,będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz uczniów klas szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkół podstawowych.

Co ważne - półkolonie będą mogły być organizowane jedynie na terenie szkoły lub placówki edukacyjnej przez dyrektora, organ prowadzący, albo organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub danej placówki.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Ferie zimowe 2021 a półkolonie w czasie pandemii. Są wytyczne MEN

Półkolonie. MEN wymogach sanitarnych

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne sanitarne. W komunikacie czytamy, że ich nadrzędnym zadaniem jest:

  • minimalizowanie ryzyka zakażenia przez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników półkolonii oraz ich rodziców/prawnych opiekunów
  • wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci uczestniczących w półkoloniach;
  • kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego (w tym zapewnienie opieki i wychowania)
  • ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły lub placówki w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

Wszystkie wytyczne i obostrzenia związane z półkoloniami znajdują się TU.

Więcej o: