Ferie zimowe 2021. Sprawdź, kiedy odbywają się ferie i na jakich zasadach dzieci będę mogły pojechać na półkolonie

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i GIS przygotowały wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych w czasie pandemii.

Ferie zimowe 2021 – kiedy wypada wolne?

Ferie zimowe 2021 zostały przesunięte. Nie będzie tradycyjnego podziału na województwa, wszyscy uczniowie rozpoczynają ferie 4 stycznia, a kończą 17 stycznia. Początkowo dwa tygodnie wolnego dzieci miały spędzić w domach. Rząd jednak zmienił zdanie.

W tym czasie będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla: uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej. Co ważne, półkolonie mogą być zorganizowane wyłącznie na terenie szkoły lub placówki.

Ferie zimowe 2021. Wytyczne dla organizatorów półkolonii podzielone na cztery kategorie

W wytycznych dla organizatorów półkolonii zostały bardzo szczegółowo przygotowane. Oprócz warunków pobytu, organizacji półkolonii czy kwestii higieny poruszono między innymi obowiązki rodziców/opiekunów prawnych i procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Wytyczne dla organizatorów półkolonii zostały podzielone na cztery kategorie:

  • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii,
  • zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii,
  • procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas półkolonii,
  • procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewnątrz.
Zobacz wideo Ferie w jednym terminie. Minister Niedzielski komentuje: Nasze stanowisko jest bezwzględne

Ferie zimowe 2021. Kto może organizować półkolonie?

Zanim zapiszemy dziecko na półkolonie, warto sprawdzić, kto je organizuje.

Półkolonie mogą być organizowane przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe za zgodą dyrektora szkoły lub placówki (na podstawie art. 86 Prawa oświatowego). Są to stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki

- czytamy w wytycznych.

WSZYSTKIE WYTYCZNE ZNAJDZIESZ TU.

Więcej o: