Oceny końcowe 2020. Ferie zostaną jednak przełożone na inny termin?

Ferie zimowe 2021 rozpoczną się w innym - niż początkowo zakładano - terminie. Na dodatek odbędą się w tym samym czasie w całej Polsce. Ferie zimowe 2021 zaczynają się 4, a kończą 17 stycznia. Budzi to wiele wątpliwości. Czy to dobra decyzja? I co z ocenami końcowymi 2020?

Ferie zimowe a oceny końcowe 2020

Ferie zimowe 2021 rozpoczną się 4 stycznia. Uczniowie wszystkich szkół uczą się zdalnie do 23 grudnia, aby następnie rozpocząć przerwę świąteczną. 4 stycznia, kiedy powinny wrócić do szkół, rozpoczynają właśnie ferie zimowe 2021. Ta decyzja nie budzi powszechnego aplauzu.

Warto się nad tym jeszcze raz zastanowić i wypracować lepsze rozwiązanie

- powiedziała w rozmowie z PAP prof. Magdalena Marczyńska, specjalistka chorób zakaźnych wieku dziecięcego.

Zdaniem ekspertki o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby rozłożenie w czasie ferii zimowych na okres od stycznia do marca.

Będziemy namawiali rząd do zmiany stanowiska

- dodała.

Takie rozwiązanie nie tylko pozwoliłoby rozłożyć ewentualne ogniska zakażeń, lecz także umożliwiłoby normalną pracę w szkołach. A tym samym normalne wystawienie ocen końcowych 2020.

Ferie zimowe 2021. Dlaczego lepiej rozłożyć na trzy miesiące?

Stanowisko całej rady jest takie, że warto się nad tym jeszcze raz zastanowić i wypracować lepsze rozwiązanie. Moim zdaniem ferie trzeba możliwie rozciągnąć w czasie - na okres np. stycznia, lutego i marca plus określić rejony, które będą miały ferie w tym samym czasie, może niekoniecznie całe województwa. Może także zmniejszyć liczbę dostępnych w hotelach miejsc. To sprawi, że nie będzie tłumów, a wypoczynek zimowy na świeżym powietrzu jest dla rodzin konieczny

- przekonuje Marczyńska.

Będziemy namawiali rząd do zmiany stanowiska. Już przekazaliśmy swoją opinię w tej sprawie do ministra zdrowia i mamy nadzieję, że nasz głos zostanie wysłuchany.

- dodała.

Edukacja zdalna przedłużona na cały grudzień, a później dodatkowo kolejne dwa tygodnie w zamknięciu w domach to rozwiązanie, które będzie miało - także z psychologicznego punktu widzenia - bardzo złe konsekwencje

- zwróciła uwagę specjalistka.

Oceny końcowe 2020. Uczniowie powinni wrócić do szkół w grudniu?

Zdaniem Magdaleny Marczyńskiej najmłodsi uczniowie powinni wrócić do nauki już w grudniu. Warto w tym miejscu pamiętać – zdaniem profesor – że dzieci najczęściej przechodzą zakażenie bezobjawowo.

Oczywiście, wszędzie nastąpił wzrost zakażeń po otwarciu szkół, ale po kilku tygodniach - tam, gdzie utrzymano edukację - odnotowano spadek. Dzieci nie są takim samym rozsadnikiem zakażeń jak dorośli. Ich znakomita większość przechoruje zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 bezobjawowo. Procentowo wygląda to tak, że jeżeli ktoś ma objawy zakażenia, to ryzyko przekazania wirusa kolejnej osobie wynosi 15 proc. W przypadku osoby bezobjawowej - 2 proc.

- tłumaczy lekarka.

Zobacz wideo Ferie w jednym terminie. Minister Niedzielski komentuje: Nasze stanowisko jest bezwzględne

Powrót do szkół w grudniu rozwiązałby problematyczną sprawę wystawienia ocen końcowych 2020. W tej sprawie Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało do tej pory tylko oświadczenie.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Termin ustalenia tych ocen, określa statut szkoły

– poinformowała Anna Ostrowska, rzecznik MEN.

Więcej o: