1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

500 plus dla nauczycieli. Świadczenie dotyczy także emerytów pracujących w niepełnym wymiarze godzin

Bon 500 plus dla nauczycieli można zrealizować jeszcze tylko przez kilka dni. Do 7 grudnia muszą wpłynąć wszystkie wnioski i faktury za zakupiony sprzęt. Wciąż jednak pojawia się wiele pytań dotyczących tego, kto może skorzystać ze świadczenia. Bon 500 plus nie dotyczy nauczycieli wychowania przedszkolnego, ale emerytów już tak.

500 plus dla nauczycieli – terminy składania wniosków

500 plus dla nauczycieli ma wesprzeć nauczycieli i umożliwić im zakup sprzętu do pracy zdalnej. 500 plus przysługuje każdemu nauczycielowi – zarówno temu pracującemu w szkole publicznej, jak i prywatnej.

Trzeba się jednak śpieszyć. 500 plus dla nauczycieli obowiązuje tylko do 7 grudnia. Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia 2020 roku. Ale to nie wszystkie wymogi związane z zakupem. Do wniosku o 500 plus dla nauczyciela należy dołączyć oryginał lub kopię paragonu, jeżeli sprzęt został zakupiony od 1 września  do 20 listopada. Dodatkowo obowiązkowe jest też oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi.

Natomiast sprzęty zakupione po 20 listopada nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.

500 plus dla nauczycieli – także dla emerytów

Zgodnie z prawem oświatowym – art. 2 pkt 2-11 – także nauczyciel pracujący w niepełnym wymiarze godzin, który osiągnął wiek emerytalny, może otrzymać dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania do pracy zdalnej.

Wedle par. 10c rozporządzenia, to, że nauczyciel jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak i fakt osiągnięcia przez nauczyciela wieku emerytalnego, nie stanowi przeszkody do otrzymania dofinansowania.

Zobacz wideo Arłukowicz: Nauczyciele powinni mieć prawo do bezpłatnych i natychmiastowych testów

Niestety 500 plus nie przysługuje każdemu nauczycielowi. Nie należy się:

 • nauczycielom oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
 • nauczycielom przebywającym do dnia 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 •  nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 roku na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • nauczycielom, którzy do dnia 7 grudnia 2020 roku byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w szkole.
Więcej o: