Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie przedłużony?

Szkoły pozostają zamknięte, więc rodzice mogą liczyć na pieniądze z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, które zostało opublikowane w środę 25 listopada, dodatkowy zasiłek opiekuńczy powinien być wypłacany w kolejnych tygodniach.

Szkoły zamknięte a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Podczas konferencji prasowej w sobotę 21 listopada premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że nauczanie zdalne pozostanie przedłużone do 23 grudnia.

Byliśmy nakłaniani przez niektórych ludzi, ośrodki, do otwarcia szkół. Jednak zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia. Następnie podjęliśmy decyzję o tym, że ferie, czyli przerwa edukacyjna w szkołach, będą skumulowane w jednym okresie - między początkiem stycznia, 4 stycznia, to bodaj jest poniedziałek - a 17-18 stycznia

- mówił podczas wystąpienia szef rządu.

Za decyzją o zamknięciu szkół, idzie kolejna. Chodzi oczywiście o wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W środę 25 listopada opublikowano założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

W projekcie rozporządzenia rząd proponuje przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 25 dni, od 30 listopada do 24 grudnia 2020 roku.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – kto możesz skorzystać?

Przypomnijmy, że z dodatkowego zasiłku może skorzystać ubezpieczony rodzic dziecka do ósmego roku życia.  Powodem wystąpienia o zasiłek może być zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19.

Takie same reguły obowiązują ubezpieczonych rodziców:

  •  dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Co ważne, dodatkowy zasiłek przysługuje także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub w przypadku niemożności sprawowania opieki przez opiekuna dziennego z powodu COVID-19, a także gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, choćby ze względu na ograniczenie liczby podopiecznych.

Jak dostać zasiłek opiekuńczy? Więcej informacji o wniosku o zasiłek opiekuńczy znajdziesz tu:

Zasiłek opiekuńczy. Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej?

Więcej o: