Zmiany na maturze 2021. Matura będzie łatwiejsza?

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym 2020. W związku z epidemią koronawirusa opracowano nową propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów. Zmianom powinny ulec także arkusze egzaminacyjne.

W piątek na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano informacje dotyczące zmian na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Wiadomo, że w związku z epidemią koronawirusa 2021 egzaminy będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Zmiany na maturze 2021 - egzamin będzie łatwiejszy?

Po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i uwzględniając obecną sytuację epidemiologiczną, MEN podjęło decyzję o przeprowadzeniu egzaminów na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Zadecydowano o powołaniu zespołów eksperckich, których zadaniem było opracowanie propozycji wymagań egzaminacyjnych. Zadaniem zespołów było przeprowadzenie wnikliwej analizy obowiązujących podstaw programowych i stworzenie na ich podstawie nowych wymagań dla poszczególnych przedmiotów. 

Przemysław CzarnekRodzice o zmianie przez ministra Czarnka kanonu lektur: Niech urządzą palenie książek na boisku!

Wiadomo, ze wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w formie rozporządzenia w grudniu 2020 roku. Następnie zostaną opracowane arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, które w marcu 2021 zostaną udostępnione szkołom. Trzeba zauważyć, że uczniowie przystępujący do egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku będą mieli więcej czasu na opanowanie zredukowanego zakresu wymagań, gdyż egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, a nie, jak w ubiegłym roku, w kwietniu. Poniżej wymieniliśmy zmiany, które mają zostać wprowadzone w arkuszach.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - zmiany w arkuszach

 • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. poprzez ograniczenie liczby lektur obowiązkowych i form wypowiedzi do dwóch (rozprawki albo opowiadania)
 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
 • możliwość odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki - zmiany w arkuszach

 • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych (np. poprzez ograniczenie wymagań dotyczących m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej)
 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
 • zmniejszenie liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020)

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego - zmiany w arkuszach

 • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych (np. poprzez obniżenie ogólnego oczekiwanego poziomu biegłości językowej na poziomie A2)
 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
 • ograniczenie/dostosowanie zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków)

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym - zmiany w arkuszach

 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut)

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym - zmiany w arkuszach

 • zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego


Zobacz wideo
Więcej o: