1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zmiany na maturze 2021. Matura będzie łatwiejsza?

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym 2020. W związku z epidemią koronawirusa opracowano nową propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów. Zmianom powinny ulec także arkusze egzaminacyjne.

W piątek na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano informacje dotyczące zmian na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Wiadomo, że w związku z epidemią koronawirusa 2021 egzaminy będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Zmiany na maturze 2021 - egzamin będzie łatwiejszy?

Po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i uwzględniając obecną sytuację epidemiologiczną, MEN podjęło decyzję o przeprowadzeniu egzaminów na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Zadecydowano o powołaniu zespołów eksperckich, których zadaniem było opracowanie propozycji wymagań egzaminacyjnych. Zadaniem zespołów było przeprowadzenie wnikliwej analizy obowiązujących podstaw programowych i stworzenie na ich podstawie nowych wymagań dla poszczególnych przedmiotów. 

Przemysław CzarnekRodzice o zmianie przez ministra Czarnka kanonu lektur: Niech urządzą palenie książek na boisku!

Wiadomo, ze wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w formie rozporządzenia w grudniu 2020 roku. Następnie zostaną opracowane arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, które w marcu 2021 zostaną udostępnione szkołom. Trzeba zauważyć, że uczniowie przystępujący do egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku będą mieli więcej czasu na opanowanie zredukowanego zakresu wymagań, gdyż egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, a nie, jak w ubiegłym roku, w kwietniu. Poniżej wymieniliśmy zmiany, które mają zostać wprowadzone w arkuszach.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - zmiany w arkuszach

 • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. poprzez ograniczenie liczby lektur obowiązkowych i form wypowiedzi do dwóch (rozprawki albo opowiadania)
 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
 • możliwość odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki - zmiany w arkuszach

 • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych (np. poprzez ograniczenie wymagań dotyczących m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej)
 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
 • zmniejszenie liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020)

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego - zmiany w arkuszach

 • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych (np. poprzez obniżenie ogólnego oczekiwanego poziomu biegłości językowej na poziomie A2)
 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
 • ograniczenie/dostosowanie zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków)

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym - zmiany w arkuszach

 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut)

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym - zmiany w arkuszach

 • zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego


Zobacz wideo