500 plus dla nauczycieli. Kiedy i jak złożyć wniosek?

500 plus dla nauczycieli przysługuje na zakup sprzętu potrzebnego do nauczania zdalnego. W środę 18 listopada Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w tej sprawie. 500 złotych dla nauczycieli będzie można zrealizować tylko do 7 grudnia. Kiedy i jak złożyć wniosek? Sprawdzamy.

500 plus dla nauczycieli – nowy program rządu

Nauczyciele otrzymają 500 złotych rekompensaty za zakup sprzętu potrzebnego do nauczania zdalnego. W środę 18 listopada zostały opublikowane szczegółowe wytyczne dotyczące wsparcia dla nauczycieli. Zgodnie z rozporządzeniem nauczycielom przysługuje dofinansowanie o maksymalnej kwocie 500 złotych. Według wstępnych szacunków program może kosztować nawet 300 milionów złotych. Kiedy i jak złożyć wniosek o 500 plus dla nauczycieli?

500 plus dla nauczycieli - kto dostanie pieniądze? 

500 złotych nie trafi do każdego pedagoga. Nie należy się nauczycielom:

  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
  • nauczycielom przebywającym do dnia 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego;
  •  nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 roku na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
  • nauczycielom, którzy do dnia 7 grudnia 2020 roku byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w szkole.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: 500 plus dla nauczycieli. Nie wszyscy pedagodzy dostaną pieniądze i nie wszyscy dostaną 500 złotych

500 plus dla nauczycieli – kiedy?

Kiedy 500 plus dla nauczycieli zostanie wypłacone? Dofinansowanie ma zostać wypłacone w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

25 listopada przekażemy na rachunki poszczególnych organów prowadzących – w zdecydowanej większości przypadków na rachunki samorządów – środki finansowe, które w stu procentach pokryją tę refundację

- poinformował Czarnek.

Zobacz wideo Arłukowicz: Nauczyciele powinni mieć prawo do bezpłatnych i natychmiastowych testów

500 plus dla nauczycieli – wniosek

Oczywiście, aby dostać 500 plus, nauczyciel musi złożyć wniosek. Należy wypełnić wniosek udostępniony przez MEN i dołączyć do niego należy dowód zakupu sprzętu. Wniosek wraz z imiennymi rachunkami nauczyciel będzie składał w szkole, w której jest zatrudniony. Wniosek należy złożyć do 7 grudnia 2020 r. 

Wniosek musi zwierać:

  • imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela;
  • informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu;
  • w przypadku nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w więcej niż jednej jednostce systemu oświaty – oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty;
  • podpis nauczyciela.
Więcej o: