1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

500 plus dla nauczycieli. Kiedy i jak złożyć wniosek?

500 plus dla nauczycieli przysługuje na zakup sprzętu potrzebnego do nauczania zdalnego. W środę 18 listopada Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w tej sprawie. 500 złotych dla nauczycieli będzie można zrealizować tylko do 7 grudnia. Kiedy i jak złożyć wniosek? Sprawdzamy.

500 plus dla nauczycieli – nowy program rządu

Nauczyciele otrzymają 500 złotych rekompensaty za zakup sprzętu potrzebnego do nauczania zdalnego. W środę 18 listopada zostały opublikowane szczegółowe wytyczne dotyczące wsparcia dla nauczycieli. Zgodnie z rozporządzeniem nauczycielom przysługuje dofinansowanie o maksymalnej kwocie 500 złotych. Według wstępnych szacunków program może kosztować nawet 300 milionów złotych. Kiedy i jak złożyć wniosek o 500 plus dla nauczycieli?

500 plus dla nauczycieli - kto dostanie pieniądze? 

500 złotych nie trafi do każdego pedagoga. Nie należy się nauczycielom:

 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
 • nauczycielom przebywającym do dnia 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 •  nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 roku na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • nauczycielom, którzy do dnia 7 grudnia 2020 roku byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w szkole.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: 500 plus dla nauczycieli. Nie wszyscy pedagodzy dostaną pieniądze i nie wszyscy dostaną 500 złotych

500 plus dla nauczycieli – kiedy?

Kiedy 500 plus dla nauczycieli zostanie wypłacone? Dofinansowanie ma zostać wypłacone w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

25 listopada przekażemy na rachunki poszczególnych organów prowadzących – w zdecydowanej większości przypadków na rachunki samorządów – środki finansowe, które w stu procentach pokryją tę refundację

- poinformował Czarnek.

Zobacz wideo Arłukowicz: Nauczyciele powinni mieć prawo do bezpłatnych i natychmiastowych testów

500 plus dla nauczycieli – wniosek

Oczywiście, aby dostać 500 plus, nauczyciel musi złożyć wniosek. Należy wypełnić wniosek udostępniony przez MEN i dołączyć do niego należy dowód zakupu sprzętu. Wniosek wraz z imiennymi rachunkami nauczyciel będzie składał w szkole, w której jest zatrudniony. Wniosek należy złożyć do 7 grudnia 2020 r. 

Wniosek musi zwierać:

 • imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela;
 • informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu;
 • w przypadku nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w więcej niż jednej jednostce systemu oświaty – oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty;
 • podpis nauczyciela.