1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zmiany w egzaminie maturalnym i ósmoklasisty. MEN: Zakres potrzebnej wiedzy zmniejszamy o około 20-30 proc.

MEN przygotowało zmiany w zakresie wymagań dla tegorocznych ósmoklasistów i maturzystów. Minister Czarnek powiedział, że eksperci dokonali korekty i przygotowali materiał o zmianach w egzaminie. W grudniu będą gotowe arkusze egzaminacyjne w "prostszej formule".

Minister Przemysław Czarnek podczas konferencji 19 listopada wyjaśnił, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ma "pełną świadomość tego, że wcześniejszy strajk nauczycieli wyłączył nauczanie na długi okres, a następnie pandemia koronawirusa i nauczanie zdalne oraz obecna sytuacja doprowadziły do tego, iż tegoroczni ósmoklasiści oraz uczniowie klas maturalnych nie byli w stanie - nie ze swojej winy - zdobyć tak dużej wiedzy, jaką zdobyliby gdyby nauka odbywała się w sposób tradycyjny - w systemie stacjonarnym". W związku z tym MEN stwierdził, że potrzebne są zmiany w podstawie programowej. 

Egzamin ósmoklasisty i maturalny 2021 w "prostszej formule"

Z końcem października uruchomiliśmy pracę zespołów eksperckich, które pochyliły się nad sprawami programowymi w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych

- powiedział minister Czarnek. - Poprosiliśmy, aby z uwagi na ograniczenia pracy w szkołach eksperci dokonali korekty w podstawie programowej incydentalnie, tylko jednorazowo - doprecyzował.

Na tej podstawie CKE opracuje arkusze egzaminacyjne, których zakres przedmiotowy i zakres wiedzy, która będzie potrzebna do egzaminu, będzie zmniejszony o ok. 20-30 proc.

Minister Czarnek powiedział, że grupy eksperckie wypracowały materiał, który w kolejnych dniach do 27 listopada MEN będzie konsultować m.in. ze środowiskiem, które może zgłaszać uwagi, m.in. z nauczycielami.  

Egzamin ósmoklasisty i matura 2021. W grudniu pojawi się informator egzaminacyjny

Po uwagach, które spłyną do MEN, zostanie opracowana ostateczna wersja rozporządzenia z załącznikami jeszcze w grudniu br. tak, aby CKE mogła przygotować skorygowane arkusze oraz informator egzaminacyjny

- zapowiedział Przemysław Czarnek.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele będą mieli pełną jasność co do tego, co będzie obowiązywało i w jakim zakresie na egzaminie maturalnym i ósmoklasisty późną wiosnę/ wczesnym latem 2021 roku

- wyjaśnił minister Przemysław Czarnek i dodał, że "jesteśmy pierwszym krajem w Europie, który przystąpił do pracy w tym zakresie ze względu na sytuację pandemiczną, ale u nas i strajk nauczycielski wcześniej dokonał zmian w przedmiotach egzaminacyjnych".

W ten sposób MEN wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i nauczycieli.

Egzamin ósmoklasisty i maturalny 2021. "Będzie mniej zadań w arkuszu"

Przewidujemy szkolenia nauczycieli, odbędą się one kaskadowo

- zapowiedział Maciej Kopeć, który także zabrał głos podczas konferencji 19 listopada i wyjaśnił, że to "ze względu na zmiany w arkuszach egzaminacyjnych" i powiedział, co przykładowo zmieni się w treści egzaminów. 

Na egzaminie z języka polskiego będą zmiany w formie wypowiedzi. Jak zapowiedział Maciej Kopeć, np. nie będzie obowiązku podawania lektury w rozprawce.

Będzie mniej zadań w arkuszu, czas pracy natomiast będzie ten sam

- dodał.

Jeżeli chodzi o matematykę, też nastąpią tutaj zmiany w treści. Podobnie jak w przypadku języka polskiego, będzie mniej zadań, a czas pracy pozostanie ten sam. Będzie także mniej zadań otwartych. (...) Ta sama zasada ma dotyczyć egzaminów z języka obcego - mniejsza trudność tekstów, także mniej zadań.

Jedna ze "zmian kluczowych" dotyczy przedmiotu na poziomie rozszerzonym na maturze.

Jest to kwestia rezygnacji z obowiązku przystąpienia do jednego z przedmiotów na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego

- podkreślał min. Kopeć. Dodał, że uczniowie będą mogli do niego przystąpić z własnej woli. 

Zobacz wideo