Zmiany w egzaminie maturalnym i ósmoklasisty. MEN: Zakres potrzebnej wiedzy zmniejszamy o około 20-30 proc.

MEN przygotowało zmiany w zakresie wymagań dla tegorocznych ósmoklasistów i maturzystów. Minister Czarnek powiedział, że eksperci dokonali korekty i przygotowali materiał o zmianach w egzaminie. W grudniu będą gotowe arkusze egzaminacyjne w "prostszej formule".

Minister Przemysław Czarnek podczas konferencji 19 listopada wyjaśnił, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ma "pełną świadomość tego, że wcześniejszy strajk nauczycieli wyłączył nauczanie na długi okres, a następnie pandemia koronawirusa i nauczanie zdalne oraz obecna sytuacja doprowadziły do tego, iż tegoroczni ósmoklasiści oraz uczniowie klas maturalnych nie byli w stanie - nie ze swojej winy - zdobyć tak dużej wiedzy, jaką zdobyliby gdyby nauka odbywała się w sposób tradycyjny - w systemie stacjonarnym". W związku z tym MEN stwierdził, że potrzebne są zmiany w podstawie programowej. 

Egzamin ósmoklasisty i maturalny 2021 w "prostszej formule"

Z końcem października uruchomiliśmy pracę zespołów eksperckich, które pochyliły się nad sprawami programowymi w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych

- powiedział minister Czarnek. - Poprosiliśmy, aby z uwagi na ograniczenia pracy w szkołach eksperci dokonali korekty w podstawie programowej incydentalnie, tylko jednorazowo - doprecyzował.

Na tej podstawie CKE opracuje arkusze egzaminacyjne, których zakres przedmiotowy i zakres wiedzy, która będzie potrzebna do egzaminu, będzie zmniejszony o ok. 20-30 proc.

Minister Czarnek powiedział, że grupy eksperckie wypracowały materiał, który w kolejnych dniach do 27 listopada MEN będzie konsultować m.in. ze środowiskiem, które może zgłaszać uwagi, m.in. z nauczycielami.  

Egzamin ósmoklasisty i matura 2021. W grudniu pojawi się informator egzaminacyjny

Po uwagach, które spłyną do MEN, zostanie opracowana ostateczna wersja rozporządzenia z załącznikami jeszcze w grudniu br. tak, aby CKE mogła przygotować skorygowane arkusze oraz informator egzaminacyjny

- zapowiedział Przemysław Czarnek.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele będą mieli pełną jasność co do tego, co będzie obowiązywało i w jakim zakresie na egzaminie maturalnym i ósmoklasisty późną wiosnę/ wczesnym latem 2021 roku

- wyjaśnił minister Przemysław Czarnek i dodał, że "jesteśmy pierwszym krajem w Europie, który przystąpił do pracy w tym zakresie ze względu na sytuację pandemiczną, ale u nas i strajk nauczycielski wcześniej dokonał zmian w przedmiotach egzaminacyjnych".

W ten sposób MEN wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i nauczycieli.

Egzamin ósmoklasisty i maturalny 2021. "Będzie mniej zadań w arkuszu"

Przewidujemy szkolenia nauczycieli, odbędą się one kaskadowo

- zapowiedział Maciej Kopeć, który także zabrał głos podczas konferencji 19 listopada i wyjaśnił, że to "ze względu na zmiany w arkuszach egzaminacyjnych" i powiedział, co przykładowo zmieni się w treści egzaminów. 

Na egzaminie z języka polskiego będą zmiany w formie wypowiedzi. Jak zapowiedział Maciej Kopeć, np. nie będzie obowiązku podawania lektury w rozprawce.

Będzie mniej zadań w arkuszu, czas pracy natomiast będzie ten sam

- dodał.

Jeżeli chodzi o matematykę, też nastąpią tutaj zmiany w treści. Podobnie jak w przypadku języka polskiego, będzie mniej zadań, a czas pracy pozostanie ten sam. Będzie także mniej zadań otwartych. (...) Ta sama zasada ma dotyczyć egzaminów z języka obcego - mniejsza trudność tekstów, także mniej zadań.

Jedna ze "zmian kluczowych" dotyczy przedmiotu na poziomie rozszerzonym na maturze.

Jest to kwestia rezygnacji z obowiązku przystąpienia do jednego z przedmiotów na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego

- podkreślał min. Kopeć. Dodał, że uczniowie będą mogli do niego przystąpić z własnej woli. 

Zobacz wideo
Więcej o: