1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Nauczyciel zarobki 2020. Czy będą podwyżki w nowym roku?

Zarobki nauczycieli wzrosły w 2020 roku o sześć procent. O podwyżkach dla nauczycieli było głośno. Choć wzrost pensji był niewielki - od 160 do 229 zł brutto więcej - to i tak było to problematyczne dla samorządów. Czy projekt budżetu na 2021 rok przewiduje pieniądze na kolejne podwyżki dla nauczycieli?

Nauczyciel zarobki 2020 - składniki wynagrodzenia

Zgodnie Kartą Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego,
 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatków.

Ponadto nauczyciele mogą otrzymać dodatek motywacyjny, funkcyjny (choćby za pełnienie funkcji wychowawcy klasy) oraz dodatek za warunki pracy.

Należy wiedzieć także, że wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji i przede wszystkim od  wymiaru zajęć obowiązkowych. Na wysokość dodatków wpływa okres zatrudnienia, jakość świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzone stanowisko lub funkcja oraz ewentualne uciążliwe warunki pracy.

Nauczyciel zarobki 2020 – kwota podstawowa zmieni się w 2021 roku?

Aby poznać zarobki nauczycieli i zrozumieć system ich rozdzielania należy wiedzieć, że średnie wynagrodzenie nauczycieli jest wyliczane w odniesieniu do kwoty bazowej. Ta jest określana dla nauczycieli co roku w ustawie budżetowej. 1 września 2020 roku kwota bazowa wzrosła do 3537,80 zł. To od razu pensja nauczyciela stażysty. Na wyższym poziomie awansu – w przypadku nauczyciela kontraktowego – pensja wynosi 111 proc. tej kwoty. Nauczyciel mianowany otrzymuj 144 proc., a dyplomowany 184 proc. podstawy. To oczywiście stawki brutto.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił uwagę na to, że w budżecie na 2021 roku nie została uwzględniona podwyżka dla nauczycieli. Kwota bazowa nie uległa zmianie.

Zobacz wideo Jakie są największe problemy polskiego systemu edukacji?

Nauczyciel zarobki 2021 rok

W związku z tym minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w 2021 roku będzie wyglądało następująco:

 • dla nauczyciela stażysty – 2 949 zł,
 • nauczyciela kontraktowego – 3 034 zł,
 • nauczyciela mianowanego – 3 445 zł,
 • nauczyciela dyplomowanego – 4 046 zł.

To stawki brutto, które przysługują tylko nauczycielom z najwyższy wymaganym poziomem wykształcenia, czyli tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.