1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Lekarze apelują do ministra Czarnka. "Przepis MEN jest dla nas podwójnie krzywdzący"

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się z prośbą do ministra Przemysława Czarnka. Chce zmiany przepisu, który okazuje się krzywdzący dla pracowników służby zdrowia. Chodzi o pozbawienie lekarzy prawa do zasiłku opiekuńczego związanego z zamknięciem szkół.

Samorząd lekarski uważa, że rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 roku jest szczególnie krzywdzące dla pracowników służby zdrowia. Zgodnie z przepisem określającym zasady czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, lekarze nie mają prawa do zasiłku opiekuńczego, a ich dzieci do nauki.

Lekarze apelują do ministra Czarnka

Przepis resortu edukacji jest podwójnie krzywdzący, dlatego że pozbawia personel medyczny prawa do zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia szkół, a ich dzieci prawa do nauki, bo szkoła w tym czasie zapewnia jedynie opiekę nad nimi

- możemy przeczytać w informacji na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Wiadomo, że prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się już do Przemysława Czarnka z prośbą o pilną zmianę rozporządzenia z 12 sierpnia 2020. Przepis, który zobowiązuje szkołę do zapewnienia dzieciom osób bezpośrednio zaangażowanych w walkę z koronawirusem (w tym lekarzy, strażaków, policjantów i ratowników medycznych) opieki w szkołach, nie gwarantuje im możliwości nauki.

O ile pozostałe dzieci realizują program nauczania w trybie nauki zdalnej, a ich rodzice korzystają z prawa do zasiłku opiekuńczego, o tyle dzieci osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych będą korzystały jedynie z opieki w szkole, bez nauczania, a ich rodzice nie mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego

- uzasadnia Naczelna Rada Lekarska.

Zwrócono uwagę na fakt, że dzieci osób zatrudnionych m.in. w służbie zdrowia mogą mieć trudne do nadrobienia zaległości programowe, co jest problemem nie do przeskoczenia w przypadku uczniów klasy I-III. Rodzice nie wiedzą, w jaki sposób te dzieci miałyby nadrobić zaległości w przyszłości i uważają, że nie powinny biernie przebywać w świetlicy, podczas gdy inni uczniowie mają lekcje online. Według samorządu lekarskiego rozporządzenie wymaga pilnej zmiany, gdyż "dzieci lekarzy mają takie samo prawo do nauki, jak pozostałe dzieci".

Zobacz wideo Przemysław Czarnek - człowiek, który nie ma wstydu i kobiet się nie boi