MEN i GIS przygotowało wytyczne dla świetlic. A co z przedszkolami?

12 uczniów, obowiązek zasłaniania ust i nosa, dystans, ta sama sala i ci sami nauczyciele - tak wyglądają zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla świetlic szkolnych. Przypomnijmy, że są one dostępne dla dzieci rodziców zaangażowanych w walkę z COVID-19. Wciąż jednak nie ma zasad dla przedszkoli.

Zasady dla świetlic szkolnych – ogólne zasady higieny

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne dla szkół podstawowych dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III, które są organizowane w świetlicach. Godziny pracy świetlicy mają zostać dostosowane do potrzeb rodziców.

Co znalazło się w zaleceniach? W jednej grupie może znaleźć się 12 uczniów. Tylko w uzasadnionych przypadkach może być o dwoje dzieci więcej. Podczas pobytu dzieci w szkole będzie obowiązywać zasada jedna grupa jedna sala. Za każdym razem dzieci powinny być w tej samej grupie i powinni opiekować się nimi ci sami nauczyciele. Przestrzeń na osobę nie może być mniejsza niż 4 mkw. na osobę.

Ponadto obowiązują zasady higieny:

  • częste mycie rąk, także po przyjściu do szkoły,
  • ochrona podczas kichania i kaszlu,
  •  unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wytyczne dla świetlic szkolnych – co jeszcze znalazło się wśród rekomendacji rządu?

Ponadto drzwi w ciągach komunikacyjnych powinny być otwarte. Tak, aby nikt nie musiał ich dotykać przy otwieraniu czy zamykaniu. Zaleca się także dystans między uczniami i pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa. Tu mowa choćby o korytarzach czy szatni.

Zobacz wideo Nauczyciel roku 2018: Nie ukryjemy się przed wirusem pod peleryną niewidką

Wśród obostrzeń znalazł się także zapis o wycieczkach. Ministerstwa i GIS zalecają, aby organizować:

wyjścia grupowe i wycieczki do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, gdzie jest ograniczona możliwość zachowania dystansu. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte jak park, las, tereny zielone (z zachowaniem dystansu i zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej).

Wszystkie wytyczne można znaleźć tutaj.

Wytyczne dla przedszkoli

Niestety MEN, MZ ani GIS nie przygotowali żadnych nowych wytycznych dla żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Te placówki obowiązują zasady z 25 sierpnia. Są dostępne tutaj.

Nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (aktualizowane 25 sierpnia 2020 r.). Można je znaleźć tutaj.

Więcej o: