1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

MEN i GIS przygotowało wytyczne dla świetlic. A co z przedszkolami?

12 uczniów, obowiązek zasłaniania ust i nosa, dystans, ta sama sala i ci sami nauczyciele - tak wyglądają zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla świetlic szkolnych. Przypomnijmy, że są one dostępne dla dzieci rodziców zaangażowanych w walkę z COVID-19. Wciąż jednak nie ma zasad dla przedszkoli.

Zasady dla świetlic szkolnych – ogólne zasady higieny

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne dla szkół podstawowych dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III, które są organizowane w świetlicach. Godziny pracy świetlicy mają zostać dostosowane do potrzeb rodziców.

Co znalazło się w zaleceniach? W jednej grupie może znaleźć się 12 uczniów. Tylko w uzasadnionych przypadkach może być o dwoje dzieci więcej. Podczas pobytu dzieci w szkole będzie obowiązywać zasada jedna grupa jedna sala. Za każdym razem dzieci powinny być w tej samej grupie i powinni opiekować się nimi ci sami nauczyciele. Przestrzeń na osobę nie może być mniejsza niż 4 mkw. na osobę.

Ponadto obowiązują zasady higieny:

 • częste mycie rąk, także po przyjściu do szkoły,
 • ochrona podczas kichania i kaszlu,
 •  unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wytyczne dla świetlic szkolnych – co jeszcze znalazło się wśród rekomendacji rządu?

Ponadto drzwi w ciągach komunikacyjnych powinny być otwarte. Tak, aby nikt nie musiał ich dotykać przy otwieraniu czy zamykaniu. Zaleca się także dystans między uczniami i pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa. Tu mowa choćby o korytarzach czy szatni.

Zobacz wideo Nauczyciel roku 2018: Nie ukryjemy się przed wirusem pod peleryną niewidką

Wśród obostrzeń znalazł się także zapis o wycieczkach. Ministerstwa i GIS zalecają, aby organizować:

wyjścia grupowe i wycieczki do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, gdzie jest ograniczona możliwość zachowania dystansu. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte jak park, las, tereny zielone (z zachowaniem dystansu i zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej).

Wszystkie wytyczne można znaleźć tutaj.

Wytyczne dla przedszkoli

Niestety MEN, MZ ani GIS nie przygotowali żadnych nowych wytycznych dla żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Te placówki obowiązują zasady z 25 sierpnia. Są dostępne tutaj.

Nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (aktualizowane 25 sierpnia 2020 r.). Można je znaleźć tutaj.

Więcej o: