Kiedy powrót dzieci do szkół? Minister Czarnek opisał "pesymistyczny wariant"

Kiedy powrót dzieci do szkół? To pytanie zadaje wielu rodziców. Uczniowie również chcieliby wiedzieć, jak długo potrwa nauka zdalna. A kiedy dzieci wrócą do szkół według Przemysława Czarnka? Minister opowiedział o tym, jakie scenariusze zakłada. Przedstawił optymistyczny i pesymistyczny wariant.

Dzisiaj (9 listopada), uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych dołączyli do kla 4-8 i szkół średnich i uczelni wyższych i również mają lekcje zdalne. Do kiedy dzieci będą uczyć się zdalnie? Wstępnie rząd zdecydował, że do 29 listopada, ale premier Morawiecki podkreślił podczas konferencji, że obowiązek nauki w takim trybie może zostać przedłużony. Minister Przemysław Czarnek w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" opowiedział o spodziewanych przez niego scenariuszach.

Lekcje zdalne w klasach 1-3.Nauka zdalna w klasach 1-3. "Trzeba wybrać: albo praca, albo dziecko"

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Minister ma nadzieję, że stanie się to wkrótce

Minister Czarnek został zapytany o, to kiedy uczniowie mogą spodziewać się powrotu do szkół. Minister edukacji i nauki przyznał, że ma nadzieję, że stanie się to już pod koniec listopada, ale jednocześnie stwierdził, że w pesymistycznym wariancie nauka zdalna może potrwać nawet do stycznia, albo dłużej.

Modlę się o szybki powrót uczniów do szkół, ale nie mogę założyć tylko optymistycznego scenariusza 

- podkreślił w rozmowie z DGP. 

Powrót do szkół dopiero w styczniu albo później? To pesymistyczny scenariusz

Przy pesymistycznym wariancie nauka zdalna może potrwać nawet do stycznia lub dłużej. Modlę się o szybki powrót uczniów do szkół, ale nie mogę założyć tylko optymistycznego scenariusza

- powiedział minister Czarnek.

Jak działają placówki? 

Nauka zdalna obejmuje niemal wszystkich uczniów, ale w szkolnym budynku mogą odbywać się konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, klas III liceum ogólnokształcącego i klas IV technikum z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego. Na terenie szkoły będzie też możliwe przeprowadzanie olimpiad, turniejów i konkursów.

Rozporządzenie dopuszcza też prowadzenia stacjonarnych zajęć praktycznych dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum i słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych przystępujących do egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń–luty 2021 r.).

Szkoła. Zdjęcie ilustracyjneWiceminister zdrowia: Część dzieci może pójść do szkół

Możliwe jest prowadzenie zajęć w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Uczniowie, których rodzice pracują w "zawodach ważnych dla funkcjonowania państwa, takich jak: służba zdrowia, wojsko, policja, straż pożarna" będą mogli skorzystać z opieki w szkołach.

Zobacz wideo
Więcej o: