Nauka zdalna w lockdownie. Jest rozporządzenie. Świetlice będą otwarte

Do kiedy nauka zdalna klas 4-8? Od kiedy nauka zdalna w klasach 1-3? Jak będzie wyglądało nauczanie zdalne w lockdownie? Wrócimy do tego, z czym mierzyliśmy się wiosną? Pytania na temat nauki zdalnej w lockdownie się piętrzą. W czwartek w nocy MEN opublikowało rozporządzenie.

Nauka zdalna w lockdownie – będą działały świetlice

Od poniedziałku, 9 listopada, szkoły podstawowe dołączają do szkół średnich i uczelni wyższych. Już nie tylko starsze klasy 4-8 będą miały lekcje zdalne. Także młodsze dzieci, z klas 1-3, zostają w domach i uczą się zdalnie. Jednak warto wiedzieć, że szkoły mają obowiązek prowadzić świetlice. Ponadto uczniom przysługuje prawo do konsultacji.

Placówki będą miały obowiązek prowadzić świetlice. Uczniom ma też przysługiwać prawo do konsultacji z nauczycielami

– poinformowało ministerstwo edukacji.

Przypomnijmy, że żłobki i przedszkola działają bez zmian.

Nauka zdalna w lockdownie – jak będzie wyglądała?

Ministerstwo edukacji poinformowało, na czym mają polegać zmiany. Resort w czwartek w nocy opublikował rozporządzenie. Co się w nim znalazło? Poniżej znajdują się najważniejsze informacje.

Nauka zdalna w klasach IV-VIII szkół podstawowych, a także w szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego zostaje przedłużona do 29 listopada. Uczniowie i słuchacze tych szkół uczą się zdalnie od 26 października.
Od 9 listopada kształcenie na odległość obejmie też uczniów klas I-III szkół podstawowych. W ich przypadku taka forma nauki również ma obowiązywać do 29 listopada. Jednocześnie szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z epidemią.
W szkolnym budynku będą mogły odbywać się konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, klas III liceum ogólnokształcącego i klas IV technikum z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego. Na terenie szkoły będzie też możliwe przeprowadzanie olimpiad, turniejów i konkursów.
Rozporządzenie dopuszcza też prowadzenia stacjonarnych zajęć praktycznych dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum i słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych przystępujących do egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń–luty 2021 r.).
Do 29 listopada zawieszone będą też zajęcia stacjonarne w szkołach artystycznych. Dla uczniów klas VIII i maturzystów, a także uczniów przystępujących do egzaminu dyplomowego, na terenie szkoły będą mogły być organizowane konsultacje.
Ograniczeniu ulegnie również funkcjonowanie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Możliwe jednak będzie prowadzenie w nich części zajęć za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zobacz wideo Epidemia przybrała na sile. „Wiążemy to ze szkołami”
W szkołach podstawowych specjalnych i ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej zajęcia mogą być prowadzone na miejscu, jeśli tak zdecyduje dyrektor.
W dalszym ciągu ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych nie będzie dotyczyć szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Tak, jak dotąd, czyli stacjonarnie, mają działać oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Normalnie mają działać też internaty.

Całe rozporządzenie dotyczące pracy szkół jest dostępne TU.

Więcej o: