Strajk kobiet. Postulaty zostały zebrane w pięć kategorii

Ogólnopolski Strajk Kobiet przedstawił postulaty. Podczas konferencji Strajku Kobiet, a także na stronie internetowej zostały opublikowane postulaty strajkujących. Liderki podkreśliły dobitnie, że są to oczekiwania nie ich, a osób, które od ponad tygodnia wychodzą każdego dnia na ulicę.

Konferencja Strajk Kobiet 1 listopada

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawda aborcyjnego wywoła lawinę protestów. Od 22 października codziennie odbywają się masowe protesty w całym kraju – nie tylko w większych miastach, lecz także w małych miejscowościach.

Po zakończonym strajku kobiet w niedzielę 1 listopada, odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej. Tuż po po jego zakończeniu liderki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet przedstawiły na konferencji prasowej główne zadania rady oraz jej skład. Ponadto przedstawiły postulaty strajkujących.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Liderki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet przedstawiły swoje postulaty. Wśród nich usunięcie religii ze szkół

Postulaty strajkujących

Wszystkie postulaty strajkujących można przeczytać na stronie internetowej Strajku Kobiet. Liderki podzieliły postulaty kobiet na pięć kategorii. Znalazł się w nich zapis między innymi o klauzuli sumienia oraz aborcji na życzenie. Wśród postulatów strajku kobiet znajdziemy:

1. Pełni praw reprodukcyjnych:

– utrzymania standardów opieki okołoporodowej

– dostępu do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji i zabiegów sterylizacji

– dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży

– dofinansowania in vitro

– badań prenatalnych najnowszej generacji

2. Państwa wolnego od zabobonów:

– rzetelnej edukacji seksualnej

– edukacji szkolnej zgodnej z wiedzą naukową

– opieki medycznej, nie watykańskiej

– likwidacji tzw. „klauzuli sumienia”

– religii w parafiach i na koszt Kościoła

– niezależnej komisji ds. pedofilii w Kościele

– wymierzenia bezwzględnych kar sprawcom i osobom winnym ukrywania przestępstwa pedofilii w Kościele

3. Wdrożenia i stosowania Konwencji Antyprzemocowej:

– przesunięcie finansowania budżetowego z Kościoła na organizacje zajmujące się walką z przemocą wobec kobiet i przemocą domową

– bezwzględnego ścigania i karania sprawców przemocy domowej

– bezwzględnego ścigania gwałcicieli i wdrożenia procedur zapobiegających wtórnej wiktymizacji

– ochrony ofiar i izolacji sprawców

– współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi przy wdrażaniu Konwencji Antyprzemocowej

– ścigania mowy nienawiści jako źródła przemocy

4. Poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet:

– zabezpieczenia emerytalnego nieodpłatnej pracy kobiet

– realnego zabezpieczenia społecznego rodzin osób z niepełnosprawnościami

– skutecznego ściągania alimentów przez państwo i karania dłużników alimentacyjnych

– podniesienia progu uprawniającego do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego do średniego wynagrodzenia

– równości płac bez względu na płeć

Zobacz wideo Nieznani sprawcy próbowali zakłócić przebieg Strajku Kobiet. Interweniowała Policja

5. Polski dla wszystkich:

– Polski będącej państwem prawa, w którym są wolne sądy, wolne wybory i wolne media

– Polski, w której prawa człowieka są dla wszystkich, w tym kobiet, osób LGBTQIA+, z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, seniorów, osób o trudnej sytuacji ekonomicznej

-Polski, w której zdelegalizowane są organizacje odwołujące się do faszyzmu i nazizmu i podejmowane są działania przeciwko militaryzacji społeczeństwa

– Polski w Unii Europejskiej

Więcej o: