1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

GOV zdalne nauczanie. O jakich zmianach w funkcjonowaniu szkół musimy wiedzieć?

Nauka zdalna i hybrydowa obowiązuje w szkołach ponadpodstawowych od poniedziałku 19 października. W strefie czerwonej - zdalna, a w strefie żółtej - hybrydowa. O wszystkich zmiana w zdalnym nauczaniu informuje GOV, oficjalny rządowy portal. O jakich zmianach w zdalnym nauczaniu GOV poinformował ostatnio?

GOV nauczanie zdalne – najważniejsze informacje

Komunikat GOV na temat zdalnego nauczania opublikowany 16 października w jasny i przejrzysty sposób tłumaczy wszystkie zmiany w edukacji, które zostały wdrożone od 19 października. Przede wszystkim uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, uczą się w trybie mieszanym (inaczej nazywanym modelem hybrydowym). Natomiast uczniowie mieszkających w powiatach znajdujących się w strefie czerwonej i uczęszczający do szkół ponadpodstawowych i wyższych, od 19 października przeszli na nauczanie całkowicie zdalne.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym  będą obowiązywały od poniedziałku, 19 października 2020 r. do czasu obowiązywania strefy żółtej i czerwonej na danym terenie.

- poinformował GOV.

Zobacz wideo Powrót do szkół. „Mam poczucie, że ostatnie miesiące zostały zmarnowane”

GOV zdalne nauczanie – wyjątki

Oczywiście od każdej reguły możliwe są wyjątki. Tak też dzieje się w przypadku nauczania zdalnego. Wyjątki występują zarówno w strefie żółtej, jak i w czerwonej. W komunikacie GOV o zdalnym nauczaniu czytamy:

Nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych w następujących placówkach: specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, szkołach specjalnych samodzielnych lub funkcjonujących w zespołach. W szkołach tych młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie a także prowadzone są  zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany do zorganizowania im nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
W przypadku szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia praktyczne w strefie żółtej i czerwonej będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa. W strefie żółtej praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Warto wspomnieć, że nakaz nauki zdalnej nie będzie obowiązywał także młodocianych pracowników, którzy są uczniami branżowej szkoły I stopnia i odbywają praktyki u pracodawców. Jeśli u pracodawcy nie występuje zagrożenie ich życiu lub zdrowiu, mogą uczęszczać na praktyki.

Ograniczeniem nie zostały objęte również internaty, w których przebywają uczniowie, w tym z zagranicy.

WIĘCEJ NA TEMAT NAUCZANIA ZDALNEGO NA STRONIE GOV.PL