1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Maseczki dla dzieci czy przyłbice dla dzieci? Co wybrać?

W ostatnich dniach obserwujemy znaczny wzrost zakażeń koronawirusem. Od 10 października 2020 roku cała Polska będzie znajdowała się w strefie żółtej. Oznacza to między innymi konieczność noszenia maseczek w przestrzeniach publicznych. Jaką maseczkę dla dziecka wybrać? A może przyłbica dla dziecka będzie lepsza? Przypominamy zasady, jakie obowiązują dzieci.

Maseczki dla dzieci czy przyłbice dla dzieci? Zasady

Przypomnijmy obowiązujące podczas pandemii zasady noszenia maseczek. Obowiązku noszenia maseczek nie stosuje się w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
 • dziecka do ukończenia 4. roku życia;
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; należy mieć stosowane zaświadczenie potwierdzające ten stan;
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu odpowiednio art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • kierującego statkiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
 • sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
 • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
 • sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;
 • osoby przebywającej na terenie lasu;
 • jazdy konnej;
 • personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota.
Zobacz wideo Maseczki ochronne - nie popełniaj tych błędów

Maseczki dla dzieci czy przyłbice dla dzieci? Od którego roku życia?

Jak wynika z powyższych zasad noszenia maseczek, dzieci mają obowiązek zakrywania nosa i ust od czwartego roku życia. Miejmy na uwadze, że maseczki mogą być potrzebne także w szkołach. MEN nie wprowadziło obowiązku noszenia maseczek we wszystkich szkołach, niektóre placówki już tego wymagają.

Maseczki dla dzieci czy przyłbice dla dzieci? Jakie wybrać?

Co lepsze dla dziecka – maseczka czy przyłbica ochronna? W sklepach znajdziemy duży wybór zarówno maseczek dla dzieci, jak i przyłbic dla dzieci. Możemy wybrać maseczki jednorazowe, wielokrotnego użytku – materiałowe, kolorowe, inne dla chłopców, inne dla dziewczynek. Niektóre maseczki mogą być profilowane, inne być ozdobione bohaterem z ulubionej bajki dziecka.

To, jaką maseczkę czy przyłbicę wybierzemy, zależy od nas, od tego jaki stopień ochrony chcemy zapewnić dziecku podczas pandemii. Wpływ na wybór z pewnością będzie miała także cena. Te solidniejsze produkty są oczywiście droższe.