1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Nauczyciel na kwarantannie - co z lekcjami i wynagrodzeniem?

Coraz więcej szkół przechodzi na całkowicie zdalne lub hybrydowe nauczanie. Jeśli zakażony jest uczeń, sprawa wydaje się jasna - przebywa na kwarantannie, odpoczywa, dochodzi do zdrowia. A co jeśli zakażony jest nauczyciel, ale czuje się dobrze? Może prowadzić lekcje online? Czy dostaje pełne wynagrodzenie za czas kwarantanny? Sprawdzamy.

Nauczyciel na kwarantannie – czy może prowadzić lekcje online?

Katarzyna Kretkowska z SLD zwróciła się do ministra edukacji narodowej z bardzo zasadnym pytaniem. Posłanka poruszyła kwestie niejasną, której dotychczas nie regulują żadne przepisy. Zapytała bowiem o nauczycieli przebywających na kwarantannie:

Czy nauczyciel, który z powodu wykrycia w szkole zakażenia koronawirusem trafił na kwarantannę może w tym czasie prowadzić lekcje zdalne i otrzymywać wynagrodzenie w pełnej wysokości?

Odpowiedzi udzielił wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Zaznaczył przy tym, że kwarantanna nie jest tożsama z niezdolnością do pracy. Jednak nie może wykonywać pracy w szkole. To, czy nauczyciel przebywający w izolacji może prowadzić lekcje online, musi być ustalone z dyrekcją szkoły.

Nauczyciel, który został objęty kwarantanną powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy

- zaznacza Maciej Kopeć.

Równocześnie pracodawca - w porozumieniu z nauczycielem - powinien ustalić, czy nauczyciel może kontynuować wykonywanie nauczania w formie pracy zdalnej.

- tłumaczy wiceminister edukacji narodowej.

Zobacz wideo Szkoły nie są gotowe na drugą falę pandemii. Krytyczna ocena nauczycieli

Nauczyciel na kwarantannie – co z wynagrodzeniem?

Kolejne pytanie posłanki SLD dotyczyło wynagrodzenia pedagoga, który znajduje się w izolacji i nie może wykonywać swojej pracy w placówce. Jeżeli nauczyciel poddaje się kwarantannie, poinformował o wszystkim dyrekcję, która zarządziła, że poprowadzi lekcje zdalne, to przysługuje mu 100 proc. pensji.

Ale jeśli z różnych powodów nie będzie wykonywał pracy w czasie kwarantanny otrzyma jedynie 80 proc. wynagrodzenia:

Decyzja o kwarantannie będzie wywoływała wtedy takie same skutki prawne pod względem pracowniczym i ubezpieczeniowym jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania

- tłumaczy MEN.