Statystyczny nauczyciel w Europie to kobieta. A wiek? Tu Polska wypada nieco inaczej

Z raportu Eurostatu opublikowanego w związku z Międzynarodowym Dniem Nauczyciela wynika, że statystycznym nauczycielem w Europie jest 50-letnia kobieta. Okazuje się, że Polska tylko nieznacznie odbiega od średniej europejskiej.

Jak pokazują dane Eurostatu, w 2018 roku w Unii Europejskiej pracowało 5,2 mln nauczycieli. Zdecydowaną większość z nich, bo aż 72 proc., stanowiły kobiety. Funkcję tę pełniło aż 3,7 miliona pań. Jeżeli chodzi o wiek, jedynie 7 proc., czyli 0,4 mln ludzi stanowiły osoby w wieku poniżej 30 lat, a aż 39 proc., czyli dwa mln osób, miało 50 lat lub więcej.

Statystyczny nauczyciel w Europie

Wiadomo, że chociaż w całej Unii Europejskiej w oświacie zatrudnione są głównie kobiety, to największy odsetek nauczycielek stwierdzono na Łotwie (87 proc.), Litwie (85 proc.) oraz w Estonii, Słowenii i Bułgarii (po 83 proc.). W Polsce nauczycielki stanowią 77 proc. osób pracujących w oświacie. 

Co ciekawe, największy odsetek nauczycieli płci męskiej odnotowano w Danii (38 proc.), Luksemburgu (36 proc.), a następnie w Hiszpanii i Grecji (po 34 proc.)

39 proc. nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich z Unii Europejskiej miało 50 lat lub więcej. We Włoszech do tej grupy wiekowej należało aż 54 proc. wszystkich nauczycieli, a na Litwie 52 proc. Połowa nauczycieli po pięćdziesiątce uczy też w szkołach w Grecji, Estonii oraz Bułgarii. W 2018 roku zaledwie jeden procent nauczycieli na terenie Unii Europejskiej miało 65 lat.

Jak wskazują dane Ministerstwa Edukacji Narodowej, średni wiek nauczycieli zatrudnionych w polskich szkołach rośnie. Ich średnia wieku odnotowana w roku szkolny 2017/2018 wyniosła 43,9 lat, a rok później już 44,1 lata. Co piąty nauczyciel był stażystą lub nauczycielem kontraktowym, a jak wiadomo, jest to najmłodsza wiekiem i stażem szkolna kadra.

Zobacz wideo Szkoła w czasie pandemii. Wspólny program Gazeta.pl, Tok FM i Wyborcza.pl
Więcej o: